Blogg om lokaler och lokalskötsel

Sida 2

RSS

En brottmålsadvokat med gott renommé finns i Göteborg

1 Nov 2022

En brottmålsadvokat i Göteborg kan du vända dig till om du blivit utsatt för ett brott. Om du begått ett kan du också behöva hjälp att försvara dig i rätten.

En brottmålsadvokat ska hjälpa de personer som är åtalade för att ha begått ett brott. De är också till för dig som på något sätt har blivit utsatt för brott. De kan alltså arbeta antingen för åklagarsidan eller för försvaret. De kan verka både som en offentlig eller privat försvarare.

Många som sysslar med brottmål är också kunniga på att företräda barn. De kan ibland behöva bli särskilda företrädare för barn i svåra situationer. Då ska advokaten som ställföreträdare verka för att barnets rätt tillgodoses. Det kan gälla till exempel skadestånd och brottsskadeersättning.

Brottmålsadvokat för dig som bor i Göteborg

När någon jobbar som brottmålsadvokat i Göteborg har hen specialiserat sig på olika typer av brott som förekommer både ofta och ibland mera sällan. Då gäller det att veta vad lagen säger om de olika företeelserna. Det är ibland till och med nödvändigt att bevisa att brott har begåtts mot dig. Då finns din advokat med dig som stöd genom hela processen.

Bor du i Göteborg har du självklart rätt att anlita en advokat som är verksam i Göteborg. Behöver du juridisk hjälp för att gå igenom ditt problem kan det till och med vara kostnadsfritt. Då diskuterar ni problemen och ser hur det kan läggas upp en plan för att reda ut allt på juridisk väg.

Vikten av att utföra radonundersökning i Stockholm

30 Oct 2022

Radon utgör en stor hälsofara för de som är exponerade. Vid minsta tvivel så anlita en firma i Stockholm för radonundersökning. De kan också föreslå åtgärder.

Exponering för radon är en av de största riskerna för joniserande strålning och orsakar tiotusentals dödsfall i lungcancer varje år globalt. Radon har faktiskt ansetts vara den näst vanligaste orsaken till lungcancer och den ledande miljörelaterade orsaken till cancerdödlighet. För att komma till rätta med detta är det viktigt att allmänheten görs medveten om radonrisker och de medel som finns för att minska och förebygga dessa.

Radonexponering i bostäder och kontor i Stockholm kan uppstå från vissa typer av berg som finns under marken, och även från vissa byggnadsmaterial. Den största risken för radonexponering uppstår i byggnader som är lufttäta, otillräckligt ventilerade och har läckor i grunden som släpper in luft från marken i källare och bostadsrum.

En radonundersökning är första steget

Det rekommenderas dock inte användning av enbart tätning av grunden för att minska radonet eftersom tätning i sig inte har visat sig sänka radonnivåerna avsevärt eller konsekvent. Att bara släppa ut källarluften till utsidan är inte nödvändigtvis en bra lösning eftersom detta faktiskt kan leda till att radongas dras in i huset. System för övertrycksventilation kan istället kombineras med en värmeväxlare för att återvinna energi i processen att byta luft med utsidan.

Det första man bör göra om man misstänker att ett hus är exponerat för radon, är att få utfört en radonundersökning. De företag som har tekniken för detta kommer också att kunna föreslå adekvata åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Företagsutveckling - en svår konst

29 Oct 2022

Som företagsledare kan du ibland känna dig ensam. Du har många idéer om hur du vill utveckla ditt företag. Företagsutveckling kräver att organisationen är med.

Många entusiastiska företagsledare har sett sina utvecklingstankar rinna ut i sanden. Storslagna idéer har presenterats med hjälp av snygga PowerPoint-presentationer. Problemet är att sådana uppvisningar i ledarskap blir meningslösa, om inte företagets hela organisation hänger med.

Att utveckla ett företag kräver inte bara att produkter och metoder ligger i framkant. En företagsledare kan vara framsynt och ha visioner och långsiktiga mål. Resan framåt måste styras med konkreta delmål som hela organisationen förstår. Målen måste också vara mätbara. Som företagsledare behöver du inte be om ursäkt för att ta konsulthjälp för att dina visioner ska kunna förverkligas.

Företagsutveckling med extern hjälp

Företagsutveckling är en process med givande och tagande, men inte minst lyssnande. Ett konsultföretag har bred erfarenhet från olika organisationer och branscher. Ett företag är inte alltid så unikt som en företagsledare tror. Det är lätt att bli hemmablind. En konsult ger inspel från andra branscher som öppnar ögonen. Företagsutveckling kräver engagerad personal. Att utveckla ett team internt kan stöta på problem med låsningar mellan personalgrupper. En extern konsultinsats öppnar processen.

Ett konsultföretag som exempelvis STQM hjälper dig att utveckla ditt företags ledningssystem. I alla företag behöver rutiner och styrsystem dokumenteras. Då får medarbetare stöd i sitt dagliga arbete. För målstyrning krävs bra verktyg. Mål sporrar medarbetare och skapar arbetsglädje. Ibland kan det vara bra att ta extern hjälp med att ställa upp konkreta och tydliga mål som går att mäta.

En komplett bröllopslokal i Malmö

22 Oct 2022

På den stora dagen är det viktigt att allt blir perfekt, inte minst bröllopslokalen som ska bokas i Malmö. Då är det skönt att personalen har erfarenheten.

Annikas bästa kompis skulle gifta sig och hon hade fått den stora äran att vara den som stod närmast bruden och skulle hjälpa till med bröllopsplaneringen. Det var kanske inte det vanliga men Annika hade gjort liknande planeringar förr när hon var anställd på ett företag som arbetade med olika typer av event.

Det här var dock mycket mera nervöst då det gällde bästa väninnan. Annika skulle inte förlåta sig själv om dagen inte blev perfekt. Hon hade ett block där hon hade all information. Vilken präst och vilken tid vigseln skulle vara. Sittplatser vid vigseln och en vacker bröllopsbåge. Middag, musik, dekorationer och så brudtärnornas klänningar förstås.

En perfekt bröllopslokal

Annika hade bokat tid vid vald bröllopslokal i Malmö för att gå igenom det bruden önskade. Den ansvariga, som mötte henne vid lokalen, kändes trygg och kunnig och hade en hel del idéer att komma med. Hon berättade om de bröllopspaket de hade. Eftersom de skulle ha bröllopet under helgen hade de tillgång till lokalen hela helgen.

Anläggningen erbjöd catering, personal och städning. För kvällen kunde man även boka in DJ eller trubadur. Till Annikas lättnad hade de även mikrofon till toastmastern, det vill säga Annika själv. Trädgården där vigseln skulle hållas var vacker och en bröllopsbåge fanns för den stora dagen. Platsen var helt otrolig. Där fanns allt och planeringen gick betydligt snabbare än hon väntat sig.

Bokföring i Stockholm enkelt och snabbt

19 Oct 2022

Det är mängder av transaktioner varje dag i alla företag. Bokföring i Stockholm är något av det mest grundläggande i alla firmor, och den måste ske löpande.

Med löpande bokföring menar man att alla transaktioner som fakturor, betalningar och kvitton inte får samlas på hög i kartonger. De måste enligt bokföringslagen antingen registreras på dator eller i en bunden bokföringsbok. Även den mest ambitiöse företagare kan till sist tycka att det blir ett nödvändigt tvång.

Det är lätt att du ändå sparar kvitton i plånboken eller att fakturor blir liggande i kuvert. Kanske dimper det in några betalningspåminnelser och räntefakturor också, om du har råkat skicka in pengar för sent till en leverantör. Det lilla stöket växer lätt till ett stort kaos.

Bokföring med enkla rutiner

Du bokför löpande för att ha överblick över dina affärer. Med en bunt lösa lappar vet du snart inte om kunden har betalt, om du har rätt moms eller om arbetsgivaravgiften betalas in i rätt tid. Det finns folk som älskar bokföring, och de jobbar på en bokföringsbyrå i Stockholm. Dit kan du vända dig innan skokartongen blir överfull.

De bokar snabbt in dina transaktioner och du får rapporter tillbaka med blixtens hastighet. Det är listor som exempelvis visar exakt vilka leverantörsskulder och kundfordringar du har. Du kan hålla koll på de kunder som inte betalar i tid till dig och skicka påminnelser. Allt detta stärker pengaflödet i ditt företag, och du kan köpa in det du behöver för att driva din verksamhet.

En översättningsbyrå i Stockholm hjälper dig med dokumentation

18 Oct 2022

Om du har internationella kontakter och överenskommelser som behöver formaliseras i skrift så ta hjälp av en översättningsbyrå i Stockholm. Det lönar sig.

Har du mycket internationella kontakter i arbetet? Världen blir bara mindre och mindre när vägarna för kommunikation blir snabbare i och med den digitala revolutionen. Det är fantastiskt att man kan sitta i Stockholm och ändå snabbt och enkelt kan diskutera affärsuppgörelser och komma överens med någon i andra änden av världen.

Ja, förhoppningsvis går detta bra via telefon och e-mail. Men inte så sällan behöver överenskommelser formaliseras skriftligt i dokumentform. För att undvika möjliga missförstånd så är det allra bästa då att anlita en översättningsbyrå med anställda översättare som verkligen kan det språk som du behöver förmedla dokumenten på.

Kontakta en översättningsbyrå

Låt dig inte luras att tro att det går bra med engelska. Det är alltför lätt att det blir missförstånd i dokumentation som skrivs, och läses, av någon som inte har engelska som modersmål. Ibland kan detta få förödande konsekvenser som gör att affärsuppgörelser helt går omkull. Detta trots att man egentligen varit överens. Det är bara formalia som ställer till det – alldeles i onödan.

Om du istället anlitar en professionell översättare som har djupgående kunskaper både i det aktuella språket i fråga och i den kultur som råder där, så kan du vara säker på att få de bästa förutsättningarna för en skriftlig överenskommelse. Alla uppgörelser är viktiga. Ta inga risker – kontakta en översättningsbyrå i Stockholm. Hör av dig till en översättningsbyrå här: översättningsbyråstockholm.se

Digitala entrétavlor - matnyttig information på ett smakfullt sätt

12 Oct 2022

Dags att investera i moderna lösningar för er BRF? Digitala entrétavlor har börjat ersätta de gamla, manuella tavlorna och detta är inte en dag för sent. Äldre tavlor har många nackdelar. Dels så kan det vara svårt att se vilka som de facto bor i en bostad - dels så kan det också vara så att många namn är inaktuella.

Ett annat problem handlar om lappar som skymmer varandra. En lapp sätts upp om en planerad renovering - exempelvis ett stambyte - men budskapet i fråga täcks över av annan, mer irrelevant, information och reklam från olika företag. Detta skapar problem.

Fördelar med digitala entrétavlor

Med digitala entrétavlor kan man själv styra vilket informationsflöde man ska ha och därigenom också verkligen se till att alla boende vet vad som gäller. Utöver detta kan man också skapa tydlighet kring vilka som bor i en fastighet och komplettera namn med exempelvis kontaktuppgifter.

Dessutom kan digitala entrétavlor också kompletteras med exempelvis bokningssystem för tvättstugor, föreningslokaler eller exempelvis grillplatser - detta skapar mindre friktion och större tydlighet. Och, möjligheter: om du exempelvis behöver en tvättid så vet du hur du kan nå den granne som har bokat och kan enkelt kontakta denne och höra dig för om ett byte är möjligt.

Man kan även se att många BRF:er som valt digitala entrétavlor använder dessa för mer lättsmälta nyheter och exempelvis information om veckans väder och annat: detta skapar trivsel!

En stor fördel handlar även om det rent estetiska. En digital entrétavla är slimmad och kan fås i olika storlekar - något som gör att den kan skräddarsys utifrån era unika behov och utifrån hur er entré ser ut och hur den är uppbyggd. Detta ger ett lyft och det leder till att det där viktiga första intrycket blir bra. En gäst kommer att känna att - wow, här vill jag bo! - och det skapar i sin tur en väldigt attraktiv BRF.

Löneoutsourcing en lösning

10 Oct 2022

Det är lätt att låta allt rulla på i gamla hjulspår. Inte se att förutsättningarna ändras. När företaget växer är det dags att börja tänka på löneoutsourcing.

Företaget hade funnits i flera år och gick bättre och bättre för varje dag. Anna hade till och med fått anställda. Ja, inte bara några utan åtta stycken duktiga medarbetare som förgyller hennes dagar. Hela tiden hade hon fortsatt som vanligt och inte funderat på att det blev mer och mer att göra.

Det var faktisk hennes syster som tog upp att Anna numera bara jobbade. Hon hade aldrig tid att umgås. Anna började försvara sig men insåg snart att hennes syster hade rätt. Hon hade gått från att arbeta ensam till att ta hand om allt det innebar att ha anställda. Kanske det var dags att ta hjälp.

Löneoutsourcing ett steg i rätt riktning

Senare samma vecka tog Anna kontakt med ett företag som arbetade med bland annat löneoutsourcing. Tillsammans med en av de anställda diskuterade hon olika alternativ, både praktiska och kostnadsmässiga. Hon hade själv funderat på att mindre kontorsarbete skulle innebära att hon kunde hoppa in när någon i personalen blev sjuk, eller för den delen att hon kunde ta lite semester.

De satte ihop ett paket som innehöll både bokföring och tjänsten löneoutsourcing. Det skulle bli skönt att slippa hänga med i alla regler för sjukskrivningar, mammaledigheter och annat. Anna lovade sig själv att hon från och med nu skulle planera in egentid i kalendern, och den skulle vara helig. På denna hemsida kan du läsa mer om fördelarna med löneoutsourcing: www.outsourcinglön.nu

Fönster skapar en bättre miljö inomhus

2 Oct 2022

Tänk dig ett hus utan fönster. Det skulle vara mörkt, instängt och otrevligt. Skaffa därför fönster med hög kvalité som håller länge och passar ditt hem.

Fönster har funnit på hus i Sverige sedan medeltiden. På den tiden var de en lyxvara och kunde bara ses på enstaka platser. Det var rika familjer och kyrkan som hade råd med fönsterglas. Dessa gjordes för hand och var inte helt klara. De var inte som fönster som finns idag. Istället hade de sin egna karaktär.

Tack och lov är fönster idag en naturlig del av alla byggnader. Det är få byggnader som över huvud taget byggs utan fönster. Det behöver alltså inte vara bostäder eller kontor. Till och med garage och ladugårdar har fönster för att släppa in det naturliga ljuset. Det är helt enkelt viktigt med fönster och att de passar varje byggnad.

Alla dessa fönster

Eftersom efterfrågan på fönster är så bred idag behöver det finnas ett stort utbud. Exempel är vridfönster som kan vridas och gör det möjligt att putsa fönster från insidan. Ett annat är sidohängda fönster. Det är en modell där gångjärnen sitter på sidan och du kan öppna fönstret från andra änden.

Det finns också fönsterdörrar som passar perfekt till altanen eller balkongen. Du kan också välja skjut- och vikpartier, vilket passar när du har större partier av fönster. Är du däremot ute efter ett fönster till din ladugård, vind eller lekstuga kan det räcka med ett dekorfönster som utgörs av ett englasfönster.

Riv inte ut dina gamla trägolv i Stockholm – gör en golvslipning istället!

2 Oct 2022

Allt fler engagerar sig i att renovera med omsorg istället för att byta ut utan eftertanke. I Stockholm kan en golvslipning rädda din vackra gamla parkett.

Är du så lyckligt lottad att du bor i ett hem med vackra, gamla trägolv? Om de har legat i många år kan de dock börja se slitna ut. Kanske funderar du på att byta ut dem? Hejda dig i sådana fall ett ögonblick och överväg att istället slipa golven.

Med en golvslipning blir dina golv som nya igen. En golvslipning i Stockholm är dessutom lätt att beställa. Innan du river ut din gamla parkett eller de gamla trägolven bör du fundera över om de inte kan slipas. Du kan ta in ett proffs för att bedöma hur dina golv bäst kan räddas.

Gör en golvslipning och du kommer se ner på dina golv med glädje

Golven gör oerhört mycket för en bostad. De ger inte bara en viss stil till ditt hem, utan bidrar även till hur ljud upplevs och hur det känns att gå omkring hemma. Golven ger helt enkelt karaktär. Därför är det onödigt att riva ut golv som passar i huset eller lägenheten.

Massiva trägolv och parkett har fördelen att de kan restaureras många gånger och återfå sin forna glans. Det är inte bara respektfullt mot bostaden att behålla kvalitetsgolv, utan det är också skonsamt mot både plånboken och miljön. En golvslipning kommer göra att du ser ner på dina golv mer – bokstavligt talat! Begär offert på golvslipning här: golvsliparnastockholm.nu

Bokföring Stockholm - du tjänar på professionell hjälp

28 Sep 2022

Varför ska man betala för något som man kan sköta på egen hand? Frågan ställs av många företagare och den har givetvis också många poänger. Som företagare handlar det om att alltid se till att inkomsterna är större än utgifterna. Men, det finns också värdefulla utgifter som ska ses som investeringar. Att betala för professionell bokföring i Stockholm är ett ypperligt exempel på detta.

Varje ekonomisk händelse som sker inom ett företag ska bokföras. Detta enligt lag och det spelar ingen roll om du har ett mindre företag där enbart du är anställd eller om du driver ett lite större sådant. Det spelar heller ingen roll vilken bransch du är verksam inom eller i vilken bolagsform ditt företag har: bokföring ska alltid skötas i enlighet med de lagar och regler som finns. Om inte? Ja, det finns en ganska väl tilltagen straffskala för bokföringsbrott där exempelvis fängelse kan dömas.

Det handlar om att ta risker och om att göra det helt i onödan. Att välja professionell bokföring i Stockholm innebär att du kan skapa en trygghet: allt sker enligt lagen och enligt god bokföringssed. Det är en fördel med att välja en stabil partner i form av en redovisningsbyrå. Men, det finns flera.

Du får tid att arbeta genom professionell bokföring i Stockholm

Som nybliven företagare så kan man uppleva att tiden inte räcker till. Man har nya uppdrag, nya kunder och man jobbar hela tiden hårt för att få snurr på verksamheten. Det handlar om att skapa sig ett namn. Att välja bort distraktioner är en nyckel till att lyckas ta nästa steg.

Bokföring i Stockholm är en sådan distraktion som kräver tid och koncentration. Den stjäl tid från din huvudsakliga syssla och gör att du inte kan jobba som du vill - och måste - för att växa som företag. Detta är det starkaste argumentet till varför du bör ta hjälp av en redovisningsbyrå.

Och, kom även ihåg att när du väl växer så kommer behovet av mer hjälp även det att växa. Rätt redovisningsbyrå hjälper dig att ta alla steg i din takt.

Hitta en mäklare som kan trendiga Kungsholmen

25 Sep 2022

Har ni en lägenhet på hippa Kungsholmen som ni vill sälja? Ta då hjälp av en väletablerad mäklare på Kungsholmen så att ni får ut ett så bra pris som möjligt.

Då Kungsholmen är en ö och en relativt liten stadsdel finns det heller inte så många bostäder där. Det innebär att den som ska sälja sin bostad på Kungsholmen har stora chanser att göra en riktigt bra affär. Men en lägenhet säljer sig inte självt och för att få en så lyckad försäljning som möjligt gäller det att ta hjälp av en riktigt skicklig mäklare.

Men det gäller också att välja en mäklare som man känner sig trygg med och som man tror kommer att göra ett riktigt bra jobb. Har man tidigare sålt en bostad på Kungsholmen med lyckat resultat kan det eventuellt vara en god idé att använda sig av samma mäklare igen. Har man tur kan man då också erbjudas en viss rabatt på mäklararvodet.

Därför kan det vara bra att välja en mäklare med gediget kundregister

För den som ska genomgå sin första bostadsförsäljning på Kungsholmen kan det vara smart att välja en mäklare som är specialiserad på området. En sådan mäklare har ofta ett gediget kundregister med spekulanter som har anmält sitt intresse för att köpa en bostad på Kungsholmen.

Många gånger är de beredda att betala lite mer bara för att slippa en offentlig visning med tillhörande budgivning. Enklaste sättet att hitta en mäklare som är verksam på Kungsholmen är genom att söka på nätet eller kolla in bostadsannonser med objekt som är till salu på just Kungsholmen. Via denna hemsida kan du hitta rätt mäklare för dig: mäklare-kungsholmen.se

Dooh, eller digital out of home, är ett nytt sätt att synas

24 Sep 2022

Att annonsera på ett nytt sätt är nästan ett krav för att synas i idag. Med hjälp av digital out of home, eller “dooh”, drar din kampanj blickarna till sig.

Att se reklam utomhus är idag inget man lyfter på ögonbrynen över och det ska mycket till för att lyckas fånga den passerande massans uppmärksamhet. Att ha en tråkig bild eller ett intetsägande plakat är inte längre något som människor lägger märke till. För att nå fram i mediebruset behövs något annat, något mer.

Med rörlig media och ljud kan du på ett annat sätt få människor att stanna upp och ta till sig budskapet. Dessa specialanpassade skärmar för reklambruk kallas “dooh”, vilket är en förkortning för “digital out of home”. Med hjälp av dooh fångar du inte bara människors uppmärksamhet, utan kan även snabbt och smidigt byta ut din kampanj utan att behöva krångla med fysiska kopior och plakat.

Dooh är flexibelt

När du använder digital out of home är du inte längre begränsad till tvådimensionella bilder och plakat, utan kan utnyttja hela den digitala världen. Häftiga kampanjer med ljud, ljus och rörliga bilder gör att din kampanj verkligen syns, även mitt i stadsbruset. Eftersom skärmar ger andra möjligheter kan du även kombinera reklam och kampanjer med information eller nyheter.

Om du har en yta där du planerar att använda dooh för information, väderrapporter eller busstider kan du samtidigt ta in annonsörer. På så vis får du en extra inkomstkälla, utan att behöva göra avkall på ytor eller liknande.

Ekonomisk plan för BRF är en nödvändig del av verksamheten

14 Sep 2022

En ekonomisk plan för BRF är inte till bara för den insatta, utan obligatorisk. Den utgör underlag för många beslut och ska upprättas av en kompetent person.

Bostadsrätt är en av våra vanligaste bostadsformer i hela landet. Det är en praktisk och bra boendeform för många som önskar rå sig själva men vill ha stödet av en BRF i ryggen. Det finns bostadsrätter både på småorter och i de största städerna, men det är vanligare i städer.

Alla som vill köpa bostadsrätt behöver sätta sig in i villkoren till viss del. Där kommer den ekonomiska planen in i bilden. Det är alltså obligatoriskt att upprätta ekonomisk plan för er BRF. Denna kan sedan utgöra en del av underlaget för intressenter som presumtiva köpare, mäklare, banker och övriga kreditgivare samt revisorer. Med andra ord är ett korrekt förfarande nödvändigt.

Vad ska en korrekt ekonomisk plan för BRF innehålla?

För att alla ska kunna få en korrekt bild av en BRF:s ekonomiska läge är två saker viktiga. Planen ska inte innehålla några så kallade glädjekalkyler och planen ska korrigeras om och när större förändringar sker i föreningen. Planen ska både innehålla alla formalia och alla uppgifter om kostnader, intäkter och finansiering.

För att åstadkomma en ekonomisk plan som i alla avseenden stämmer och kan godkännas måste samtliga dessa uppgifter tas med och redovisas med full transparens. Det enklaste och mest korrekta sättet att åstadkomma detta får förstås föreningen genom ett bra samarbete med en advokatfirma med rätt kompetens och erfarenhet.

Fastighetsautomation är enkelt för alla

6 Sep 2022

Fastighetsautomation när den är som bäst kommer att underlätta din vardag till det bättre. Aldrig tidigare har det varit så lätt att sköta om fastigheter.

På några minuter kommer du få veta allt du behöver för att sköta om din fastighet. Med hjälp av insamlade data kommer du få förslag på hur du kan ta steg för att se till att allt är i sin ordning. Du får alltså handgripliga råd om hur du sköter din fastighet på bästa sätt. Dag efter dag.

Det är mycket som ska hållas ordning på när det gäller en fastighet. Förutom själva skötseln av byggnaden eller fabriken är det också andra rutiner som ska fungera. Med hjälp av fastighetsautomation kan även all administration förenklas så att den fungerar per automatik. Utskick är bland annat något som hör dit.

Fastighetsautomation är som din högra hand

Automationsbolaget är namnet på ett bolag som verkligen lagt sig vinn om att bli experter på området. De hör till de nya företag som riktat in sig på att hålla en hög standard. Du kan vara säker på att kvalitet alltid kommer ligga högt i prioritet när det kommer till deras utförda arbete, även när det gäller ditt lilla företag.

Vill du att hela driften av ditt företag ska hålla en hög standard och ledas per automatik kan det verkligen vara en god idé att se om du inte ska ta och prova fastighetsautomation. Det kan vara den enda pusselbiten som saknas i ditt företag. Tänk själv vad mycket tid det skulle kunna frilägga.

← Äldre inlägg