Blogg om lokaler och lokalskötsel

Sida 2

Behöver du kontorsstädning i Solna?

10 sep 2019

Har man ett företag med kontor i Solna, i norra delarna av Storstockholm, kan man behöva en regelbunden kontorsstädning. Ett kontor blir snabbt smutsigt, ju fler man är, desto snabbare smutsigt blir det. Då kan man behöva en kontorsstädning som sker varje dag. Och tvärtom, är man bara ett fåtal, behöver man kanske en kontorsstädning endast någon gång i veckan.

Ett städföretag som kommer ut och städar med jämna mellanrum i kontor i Solna, kan med tiden även erbjuda fler tjänster. När man väl är på plats och tömmer sopkorgar, torkar rent på ytor i ett kök, rengör toaletter, passar man ofta på att fylla på toapapper, hushållspapper och tvål. Varför inte även fylla på kaffet som kanske håller på att ta  slut? Då kan man lika bra se till så att kontoret har rena trappor, rena gardiner och bordsdukar, har rena soffor och mattor, har rena fönster och liknande. Det är ju inte särskilt svårt för ett städföretag att uträtta fler tjänster när man ändå är på plats.

Som företag kan man behöva köpa in dessa tjänster

Om man är ett mindre företag och inte har så många anställda, kan det löna sig att få en städfirma som uträttar dessa tjänster åt en. Det blir då ett köp av tjänster, och inte någon som är anställda av företaget. Rent ekonomiskt, lönar det sig att hellre bokföra det som externa tjänster, än att anställa en enda person som ska göra allt detta.

Så hittar man städföretag med tilläggstjänster

Man kan alltid fråga runt om man känner till någon städfirma som har fler tjänster än bara kontorsstädning. Andra företag kanske redan anlitar någon bra städfirma som kan tänka sig att vara flexibel och erbjuda fler tjänster än bara kontorsstädning. I så fall kan de rekommendera någon bra städfirma. Här kan man läsa mer om en städfirma som erbjuder fler tjänster än kontorsstädning, på: https://skarings.se/kontorsstadning-solna.

Googla "kontorsstädning Solna"

Man kan även googla "kontorsstädning Solna" och sedan ringa upp och fråga om de kan tänka sig att erbjuda tilläggstjänster, förutom kontorsstädning. Det bäst är att ta kontakt direkt, man kan även ringa och be om offert från företaget och även kontrollera städfirman så att man får veta på förhand hur städfirman arbetar om de är noggranna, pålitliga och om de städar så att man blir nöjd med deras insats eller om man hellre ska anlita någon annan. Sådant är alltid bäst att kontrollera innan.

Här hittar du värmepumpar i Helsingborg

27 maj 2019

Funderar du på att göra din bostad mer miljövänlig? Här finns det många saker som man som villaägare skulle kunna göra om det är så att man vill göra sitt boende mer miljövänligt. Bland det allra viktigaste är att alltid se till att göra sig av med användning av fossila bränslen för sin uppvärmning. Det gäller till exempel uppvärmningen med en panna som går på olja eller bensin. Har man en sådan panna för sin uppvärmning, då bör man alltid byta ut energin mot en förnyelsebar sådan, som vind, sol eller vatten. Det är mycket viktigt. För det andra är det viktigt att när du installerar någon form av panna, eller pump att den drar så lite el som möjligt, om det inte är så att du har solpaneler monterade på ditt tak. Då spelar det egentligen ingen roll hur mycket el som du förbrukar eftersom det är el som du själv producerar och som kommer ur solens energi.

Här hittar du miljövänliga luftvärmepump

Genom att installera en luftvärmepump som värmer bostaden ser du till att minska elförbrukningen i dtt hus. Varför inte byta ut din nuvarande uppvärmning till en miljövänlig luftvärmepump? Det aboslut mest effektiva är att borra efter bergvärme, eller installera solpaneler, som båda är otroligt mijövänliga sätt att värma upp ett hus. Här kan du läsa mer om hur du hittar miljövänliga luftvärmepumpar i Helsingborg. Du vet väl om att du alltid kan dra av på Rot-avdraget för installation och renovering av din bostadsuppvärmning? Det viktiga är att du gör en renovering och bygger om för byte av uppvärmningen.

Olika luftvärmepumpar i Helsingborg

Här finns det olika slags luftvärmepumpar; atingen luft som omvandlas till varmare luft, eller en luft och vattenpump som värmer upp huset. Det allra bästa är att ta kontakt med en leverantör av luftvärmepumpar i Helsingborg och fråga om vad som är bäst anpassat till ditt hus. Det finns olika slags luftvärmepumpar som passar olika bra till lika bostäder. De allra flesta luftvärmepumpar installeras på fasaden. Man kan bygga med tak, med en låda på fasaden om man vill gömma undan den och tycker att den är ful. Det som är bra med dessa luftvärmepumpar är att du får in all frisk luft utifrån. Om det är så att man är allergisk och känslig för pollen som kommer med luften utifrån då kan man installera luftrenare som ser till att det inte följer med pollen och sådant som man är allergisk mot. Lycka till!

Utvecklat ledarskap gör skillnad

28 jan 2019

Alla företag och organisationer behöver en eller flera som leder verksamheten. Man behöver dels någon som driver verksamheten åt ett bestämt håll mot ett visst bestämt resultat och vision, men det är också viktigt att personalen är informerade om samma mål och resultat för ett gott resultat. Men det är också viktigt att personalen är motiverade, engagerade och mår bra, så det är också chefens eller ledarens uppgift att se till. 

Förr i tiden var det vanligt att chefen endast bestämde allt och pekade med hela handen. Många chefer var då fruktade bland övriga anställda på grund av sin hårda och känslokalla stil. Det var lätt att bli uppsagd utan direkta grunder och man gjorde klokt i att vara ytterst medgörlig med chefen. Men i och med fackrörelsens makt i Sverige blev cheferna tvungna att anpassa sig och deras anställda fick mer makt. 

Ledarskap har utvecklats med tiden

Ett framgångsrikt företag måste se till alla medarbetare arbetar åt samma håll. Det är ledarens ansvar att detta sker. Det ingår mycket mer i dagens ledarskap än att att bara bestämma, ta beslut och vara ansvarig.

Det är numera mer fokus på att motivera och engagera företagets anställda för att nå framgång. Det måste också finnas utrymme för personlig utveckling och utbildning för att personalen ska trivas och göra ett bättre arbete.

Gemensamt mål och vision

Det gäller att få alla anställda att arbeta mot samma mål och vision. Det kan vara förödande när personalen är dåligt informarade med ökad frustration. Det är av största vikt att vara noga med kommunikationen internt för att minska oro och ryktesspridning.

Vilket i sin tur i förlängningen göra att sjukskrivningar och till och med att folk säger upp sig. Det är centralt att alla vet sin roll i företaget och hur de kan påverka resultat och framgång.

Effektiv problemlösning viktigt

Vad händer när det uppkommer problem med anställda och hur löser man dessa på bästa sätt? Det finns många problem som kan uppstå när man arbetar med människor. Alla människor är unika och det är många viljor och intressen som ska beaktas. Ibland krockar det och då måste man veta hur man bäst löser dessa.  

Många företag är experter inom olika former av ledarutveckling och kan hjälpa till att utveckla chefer och ledare effektivt med olika metoder. Det är väldigt bra och effektivt att ha ett professionellt bollplank att ta till vid behov. Man kan och få hjälp med att upprätta riktlinjer och metoder när det uppkommer problem.

Läs mer om chefer och ledarskap här: www.scmi.se.

När du behöver en professionell översättning

12 dec 2018

Behöver du en översatt text av något viktigt dokument? Eller behöver du en översatt hemsida för marknadsföring av ditt företag? Ibland kan det vara en bättre väg att gå, om man vill växa som företag att kunna växa genom att etablera sig utomlands. Har man sett att man har en mättad marknad i Sverige, kan det vara enda sättet att kunna utöka sin verksamhet. Då innebär en utomlandsetablering, nya problem som behöver lösas. Språket kan vara ett sådant. 

Viktigt med rätt språk i marknadsföring

Att marknadsföra sitt företag är mycket viktigt. Känner inte dina kunder till dig, kan de inte anlita dig eller köpa dina tjänster eller varor. Så enkelt är det. Hur marknadsföringen ser ut för dina nya kunder, är minst lika viktig som marknadsföringen i sig. Att språket är så direkt och distinkt som möjligt är mycket viktigt. Det är ju viktigt hur kunderna uppfattar ditt företag.

Det som man inte kan själv, bör man som företagare köpa in. Kan du inte språket som du behöver där du ska etablera dig, bör du anlita en översättningsbyrå för det jobbet. Särskilt viktigt kan det vara om du har särskilda facktermer som du behöver använda dig av och som gör att kunderna förstår vad dina varor och produkter går ut på. Du behöver även kunna de viktigaste sökorden för att kunderna ska hitta till din hemsida.

Anlita en erfaren översättningsbyrå

Särskilt när det kommer till fackuttryck och facktermer är det viktigt att de som översätter texten, använder dem på rätt sätt. Annars riskerar texterna att bli löjliga och väcker till skratt, på fel sätt. Det finns en hel del komiska översättningar. Använder man sig av datorer för en översättningar, kan effekten bli mycket komisk. Det är kanske inte just det som man vill väcka hos dem som läser texterna om ditt företag som du vill ha, eller hur?

Därför måste översättningarna kunna kosta

Då är det bättre att satsa på en översättningsbyrå som klarar av språket som ska översättas. Bäst översättningar blir det om översättarna översätter till det språk som de har som modersmål. Det är klart att de måste kunna förstå svenska, så att de tydligt och klart förstår dina intentioner och vad som är viktigt för dig som är företagare. Leta gärna efter en översättningsbyrå som har specialiserat sig på översättningar för näringsliv, och facköversättningar, så att du vet att de kan just den biten.

Vad krävs för att öppna en dansstudio?

29 aug 2018

Har man en ledig lokal som man antingen hyr eller äger, kan man gott och väl starta en dansstudio. De flesta danskurser som erbjuds i Stockholm, i alla fall, brukar ta kring 2.000 per termin av dem som deltar i den. Har man 100 medlemmar i dansstudion blir det 200.000 per termin och det kommer man långt med, efter att man har betalat hyra, löner och städning, och andra små utgifter. För den som äger dansstudion blir det en bra vinst efter kostnader och skatt. Det är alltså ingen dum idé att starta en dansstudio. Om man själv är duktig dansare och kan lära ut i de flesta klasserna, kan man tjäna in på lärarlönerna. Är det dock många kurser som går samtidigt, blir det ju svårt att själv lära ut i alla kurserna.

Stora speglar så dansarna ser sig själva

Alla dansare bör kunna se sog själva. Det bör vara speglar så att man ser sig själv från topp till tå. Det är ett hjälpmedel som hjälper dem att se vad de själva gör och nödvändigt för alla danssalar. Utan en spegel är det ingen dansstudio.

Handtag – eller ribbstol

Alla danstudios behöver en ribba, som dansarna kan använda sig av. Särskilt i klassisk balett, men även i andra dansformer kan man behöva en ribba. Med hjälp av den kan man stretcha, böja, öva och göra andra bra saker.

Musikutrustning – eller piano och trummor

Här man behöver man även en bra musikutrustning. Vissa som tränar klassisk balett, använder dig enbart av ett piano och en musiker som spelar just den typ av klassisk musik som krävs till balettövningarna. Har man däremot en afrikansk dansklass, behöver man bara en eller flera trummor. Andra dansstilar kräver till exempel en musiker som spelar trumpet, klarinett eller oboe. Det viktiga är att det finns utrymme strort nog för ett piano.

Särskilt golv som passar för dans

Det som gör en dansstudio så lönsam är att det inte krävs särskilt stora kostnader initialt. Huvudsaken är att man har en lokal med ett golv som är speciellt tåligt för alla som ska dansa på det. Det räcker med en parkett av ek, som är särskilt tåligt, elastiskt och hållbart. Det passar inte med golv som är stumma. Det är meningen att man som dansare ska kunna få så liten friktion över golvet som det bara är möjligt. Det sista man vill är att "fastna" på golvet. Det ska vara lätt att röra sig på golvet. Läs mer här om vilka sorts sportgolv som krävs för olika slags sporter på http://www.sportgolv.biz.

Så inreder man på ett säkert sätt

22 aug 2018

Har du lokaler som du hyr ut och som behöver en hög säkerhet? Det finns sätt som man kan se till att företagslokaler har högre säkerhet. Allt behöver inte bara handla om larm, även om larm är bra sätt att skrämma iväg inbrottstjuvar. Även kameror utåt gatan och kameror som är riktade mot fönster och dörrar kan dokumentera de som kommer och går. Dock är det svårt att fånga inbrottstjuvar. Vi har dessvärre ett sådant klimat i vårt samhälle. Då är det mycket säkrare att bygga så att man skrämmer bort eventuell inbrottstjuvar. Att bygga med säkra lösningar är ett mycket bättre sätt. Därför kommer vi här med olika förslag på hur man kan bygga så att det är avskräckande.

Galler för fönster

Det är ju så att det är fönster och dörrar som är de svaga punkterna i alla hus. Då framför allt när det komemr till företagslokaler, om det dessutom är så att dt sällna kommer folk till de lokalerna. Då är det lätt att inbrottstjuvarna gäran vill ta sig in och sno lätta saker som de enkelt kan kränga om de har kontakter med exempelvis en hälare. Då är det telefoner och datorer som är stöldbegärliga. Man kan få en och annan tusenlapp för sådana varor. För den som blir av med är det tråkigt och många gånger är det innehållet på datorerna som är mer värda än sjaälva datorerna. Därför är et tråkigt tt bli av med datorn. Och telefonen.

Galler för dörrar

På samma som man kan bygga med galler för fönster, kan man bygga med dörrar. En vacker gallergrind är inte ful alls. Tvärtom en gallergrind kan ha snygga mönster och vara tillräcklgit gles för att inte ge en instängd känsla i lokalen. En gallergrind kan dessuotom hejda eld och andra katastrofer. Ser en inbrottstjuv av att det finns galler både på fönster och dörrar, inser de att det inte är någon idé ens att försöka bryta sig in.

Gallergrindar ger säkrare lokaler

Du som hyr ut lokaler för företag, är det stor idé att installera galler både för fönster och dörrar. På så sätt kan du hyra ut lokalerna som de säkraste i staden och förhoppingsvis får du många hyresgäster eftersom de kan lita på dina lokaler. Googla "gallergrind Helsingborg" ifall du behöver en gallergrind i just din stad. Då br du få några bra förslag på Google. Om inte kan du ta bort Helsingborg och får då en mycket bredare sökning.

Så städar man ett kontor effektivt

20 jul 2018

Städning av kontor skiljer sig inte åt så mycket från städning av andra ställen. Däremot är diskretionen viktigare, särskilt om man städar medan personalen jobbar. Då gäller det att på ett så smidigt sätt som det bara är möjligt att tömma papperskorgar, torka rent på skrivbord, torka golv och moppa det, diska, torka rent i kök och badrum.

På kontor, liksom på andra offentliga och allmänna uttrymmen brukar man inte dammsuga, då det anses som något som inte fyller sitt syfte. Då är en vanlig moppning av golvet bättre. Då använder man inte vatten, som riskerar att personalen kan ramla och skada sig. I stället använder man rengöringsmedel som man sprutar på moppen och torkar hela golvet rent från smuts och byter mopp när den är för smutsig för att använda.

Själva kontorsrummen

 • Torka av skrivbord: använd en ren trasa och rengöringsmedel
 • Tömma papperskorgar: lägg i en ny soppåse när du tömt papperskorgen
 • Torka rent golv med mopp: spraya på rengöringsmedel på moppen, byt när den är smutsig

Rengöra toaletter

 • Rengöra toalettstolen och toaringen: spruta på rengöringsmedel i toalettstolen i på toaringen. Lyft på den. Torka rent hela toaringen. Häll medel i stolen, borsta runt i toastolen.
 • Rengöra handfat: torka rent i hela handfatet med rengöringsmedel.
 • Rengöra spegel: spraya på fönsterrent på spegeln. Rengör med en mjuk trasa, torka torrt med en fönsterskrapa.
 • Fylla på toapapper och handdukspapper: handduksbehållaren brukar var låst med en liten nyckel som du bör ha tillgång till för att kunna fylla på pappershanddukar
 • Tömma papperskorgar: lägg i en ny soppåse när du tömt papperskorgen
 • Torka rent golv med mopp: spraya på rengöringsmedel på moppen, byt när den är smutsig

Rengöra kök eller pentry

 • Rengöra diskhon och diskbänk med en ren trasa och rengöringsmedel.
 • Torka rent spis, ugn och mikrovågsugn: spraya på spisen med rengöringsmedel. Torka sedan rent på spisen. Spraya sedan i mikrovågsugnen, torka sedan rent inuti och utanpå.
 • Tömma sopkorg och lägg i en ny soppåse.
 • Torka rent matbord med en ren trasa och rengöringsmedel.
 • Torka rent golv med mopp: spraya på rengöringsmedel på moppen, byt när den är smutsig

Anlita städfirma för städning av kontoret

De nsom tycker att detta arbete är för mycket arbete och slöseri med resurser att utföra städningen själv, kan i stället för att anställa en egen städare, köpa in tjänsten och betalar redovisar då det som en kostnad för företagets utgifter. Många städfirmor bryr sig inte i tillräcklig grad om sina medarbetare, och många fuskar med arbetsgivaravgifter och anställningsskydd. Vill du anlita en städfirma med rent samvete läs mer om dem på deras hemsida. Arbetar man i Göteborg kan vi rekommendera denna städfirma

Innan en golvslipning

20 feb 2018

En golvslipning kan vara både rolig och ibland helt nödvändig. Åtminstone är det roligt efteråt, när trägolven ser ut som nya igen. Oavsett om man ska anlita en firma för sin golvslipning, eller om man ska göra den själv, är det en ganska stor investering. 

Gör man det själv är det främst en fråga om investering av tid, medan det snarare handlar om pengar om man ska anlita en hantverkare. Med det sagt är det givetvis inte gratis att göra det själv heller, då hyra av maskin, sandpapper och andra material kostar. Huvudsaken är att slipningen blir rätt gjord och att resultatet blir som du har tänkt dig. 

Ha framförhållning

Se till att sätta dig ner och planera golvslipningen. Ska du anlita en firma för jobbet, eller göra det själv? Vilka rum ska slipas? Behöver du förvara möblerna någonstans medan? Det sistnämnda kan bli ett problem, inte minst om man bor i en större stad centralt, till exempel Vasastan eller Kungsholmen i Stockholm. Förråd är dyra att hyra i storstäderna, vilket kan krävas om golvslipningen är en del av en större renovering. 

Det är även bra att lägga upp en budget för slipningen. Om du ska anlita en firma kommer du veta efter en offert vad det kommer att kosta. Ska du däremot göra det själv kan det löna sig att prisjämföra uthyrningsföretag och byggvaruhus. 

Fråga vänner och bekanta

Innan du anlitar en firma eller sätter igång med golvslipningen kan du fråga vänner och bekanta för att få lite tips. Till exempel: 

 • Har de tips på någon firma? Det säger sig självt, men det bästa är naturligtvis att fråga bekanta i sitt närområde. Bor du till exempel i Vasastan är det också i Vasastan du bör leta. Bekanta i andra delar av landet kanske inte är till särskilt stor hjälp.
 • Blev resultatet som förväntat? Om du har någon bekant som nyligen låtit en golvslipning genomföras kan du fråga vidare om firman. Om resultatet blev som förväntat finns en god chans att du upplever samma sak. Fråga även vad som gick bra, och om något gick lite mindre bra. 

Var specifik i din uppdragsbeskrivning

När du ber om offerter är det viktigt att vara tydlig i din uppdragsbeskrivning. Bor du i en sekelskifteslägenhet utan hiss i till exempel Vasastan? I sådana fall kan det vara bra att berätta det – golvslipmaskiner är nämligen tunga. Sedan bör du givetvis vara precis om kvadratmeter och hur många rum som ska slipas. Läs mer om golvslipning på: golvslipningvasastan.se.

Att bilda bostadsrätt

9 sep 2017

Många som bor i hyresrätt har drömmar om att äga sin egen bostad. Det kan visserligen finnas fördelar med att vara hyresgäst också, men det finns många som anser att en bostadsrätt är bättre att bo i. Att kunna investera i sin bostad, eventuellt sälja framöver samt få ner månadskostnaderna är något som lockar många till att bilda bostadsrätt. Som hyresgäst har man inte samma möjligheter att påverka sitt boende och månadskostnaderna.

En annan fördel med att ombilda till bostadsrätt är att bostadsrättsföreningen inte har något vinstintresse. Det här kan ställas i relation till din hyresvärd, som behöver en viss marginal för att kunna driva sin verksamhet. En bostadsrättsförening kan alltid se till de boendes bästa och investera pengarna därefter. Det finns ingen som tar en bit av kakan för att gå med vinst, helt enkelt.

Fördelar med att bilda bostadsrätt

Kort om fördelarna med bilda bostadsrätt nämndes i inledningen av den här texten. Fler fördelar är bland annat dessa 

 • Möjligheten att starta en bostadskarriär. Genom att sälja och köpa bostäder kan du enkelt anpassa ditt boende efter din livssituation. Som hyresgäst är det betydligt svårare att göra detta.
 • Du kan påverka. Som hyresgäst har du inte lika stora möjligheter att påverka boendet, jämfört hur det är med att vara bostadsrättsinnehavare. Det du kan påverka är bland annat kostnader för boendet, miljön och vilken standard ditt boende ska ha.
 • Du kan höja värdet. Genom renoveringar och andra lönsamma investeringar kan du höja värdet på din bostad. När det är dags för att sälja har du säkerligen fått tillbaka dina pengar – med god marginal – på de investeringar du har lagt. Givetvis går det dock inte att investera i vad som helst och räkna med att få pengarna tillbaka, eller till och med göra vinst på det.

Hur går det till?

Den som vill bilda bostadsrätt gör rätt i att börja med att kolla av intresset. Det här kan göras genom att helt enkelt knacka på hos grannarna och se om de är intresserade av att bilda bostadsrätt. Ett annat sätt är att helt enkelt skicka mail (om du har allas adresser) eller, om det är en större fastighet, skriva ut en enkät och dela ut i alla brevlådor. Ett annat alternativ är att kalla till ett informationsmöte.

Vilket tillvägagångssätt som är bäst vet du bäst själv. I mindre fastigheter kanske det fungerar att knacka på hos grannarna, medan det i större fastigheter kanske är bättre att kalla till ett informationsmöte.

Lycka till!

Hur sköts kontorsstädning i Stockholm?

27 aug 2017

Då det handlar om skötseln av en kontorsstädning så kan man här tala om två stycken delar som är separata från varandra. För det första är då hur den sköts och då menar vi alltså vilka som tar hand om er kontorsstädning i exempelvis Stockholm. Vi tar här Stockholm som exempel då det ju är Sveriges största stad och därmed också den plats där denna marknad blir som störst. Kontorsstädning i Stockholm är nämligen en ganska lukrativ marknad för företag då det finns många kontor som behöver regelbunden städning utförd och detta blir då alltså svaret på den första frågan gällande skötseln. Man lejer alltså ut sin kontorsstädning till ett företag i Stockholm – att låta sina anställda sköta denna är alltså inget alternativ.

Detta gäller naturligtvis över hela landet men då det just handlar om staden stockholm så öppnar sig flera alternativ för sin kontorsstädning jämfört med övriga delar av lande. I en mindre stad kanske du kan välja på endast ett företag medan du i Stockholm har säkerligen femtio olika företag som sett kontorsstädning som sin marknad. Här blir alltså frågan om skötsel även en fråga om pengar då du i Stockholm på ett helt annat sätt kan välja bland dessa i jakt på ett billigare pris för din kontorsstädning. Dock ska man här inte förväxla ett billigt pris med hur kvaliteten på denna kontorsstädning är och detta leder oss alltså in på del nummer två av denna skötsel.

Undvik att bli lurad på din kontorsstädning i Stockholm

Här talar vi alltså om själva utförandet på denna kontorsstädning i Stockholm. För i och med att det finns så pass många verksamma företag inom detta område så skiftar också kvaliteten dem emellan ganska rejält och detta har blivit lite av ett problem. Man anlitar ju ett företag för kontorsstädning i syfte att få det rent på sin arbetsplats och om man då får tag på ett oseriöst sådant – ja, då fyller det ju heller ingen funktion. I Stockholm kan man alltså som företagare anlita en firma för sin kontorsstädning och därefter inse att den blivit dåligt gjord eller inte har gjorts överhuvudtaget och detta trots att man har betalat för det.

Det här blir alltså ett stort problem då det faktiskt är många som har satt detta i system. Man registrerar en firma inom städning och tar på sig en massa jobb – mot förskottsbetalning – som man sedan struntar i och går sedan vidare och fortsätter detta lurendrejeri mot andra kunder. Det här gäller inte bara just kontorsstädning i Stockholm utan det går egentligen att ta vilken bransch som helst – snickare, målare, rörmokare – alla yrken där det går att tjäna snabba pengar.

I Stockholm måste man alltså vara mer vaksam – både som privatperson och företagare – innan man skriver på några papper och se till att man aldrig betalar i förskott. Risken att bli lurad är alltid överhängande – något som inte är lika påtagligt i en mindre stad där ofta personliga relationer finns. Att anlita ett företag för kontorsstädning är alltså säkrare i exempelvis Sveg än vad det är i Stockholm.

Så hittar du lediga kontor i Göteborg

22 aug 2017

Generellt är det mycket svårt att hitta centrala kontorsplatser i storstäder runt om i Sverige. De få platser som finns tillgängliga på den öppna hyresmarknaden är även mycket dyra. Men som företagare bör man söka brett och se efter olika lösningar för att därigenom hitta en lösning som passar - både praktiskt, ekonomiskt och geografiskt. De som söker efter lediga kontor i Göteborg kan exempelvis söka efter följande:

”Betala på timme” – I Stockholm och Göteborg finns idag företag som hyr ut kontorsplatser per timme/dag. Detta är inte minst ett flexibelt sätt för företagare att få tillgång till kontor de få dagar de har detta behov. Flera företagare är främst ute på kundbesök eller sköter sina arbeten hemifrån. När de sedan behöver en, eller ett par dagar, på ett kontor kan detta bokas hos dessa företag. Fördelen är att man inte behöver betala månadshyra för ett kontor som inte utnyttjas varje dag.

”Tomma” lokaler – Det finns mycket få lediga kontor i centrala Göteborg. Men samtidigt bör man fundera på vad man lägger in i ordet ”kontor”. De flesta har sitt kontor i en väska som rymmer en laptop, lite papper och ett minne. Då behövs inte ett stort kontor med hyllor, tavlor och möjlighet att ta emot gäster. Det handlar snarare om att hitta en tyst och lugn plats att vara på under arbetstimmarna. En plats som även gärna får ha tillgång till skrivare, wi-fi och lunchrum.

Ett par kyrkor, över hela landet, har sett detta behov och möter det genom att hyra ut delar av deras lokaler under vissa tider/dagar. Den kyrkliga verksamheten är ju mest aktiv på kvällar och helger medan de som har behov av kontorsplats främst har det på vardagarna och dagtid.

Även andra organisationer och föreningar har sett möjligheten till extra inkomst genom att hyra ut tomma mindre lokaler under vissa tider på dygnet. Som företagare i Göteborg kan man därmed kontakta kyrkor, idrottsföreningar och andra som främst har aktiviteter kvällstid.

Kontorslandskap – Allt fler företag i Göteborg (och i andra städer där kontorsbristen är stor) har upptäckt synergieffekten som uppstår när flera företag samsas inom samma kontorslandskap. Det handlar inte bara om att få ner kostnaden genom att dela på lokalkostnaden utan att skapa snabba och smidiga samarbeten. Hos en webbyrå kan det exempelvis sitta en grafiker, en skribent, en som arbetar med SEO osv. De har sina egna kunder men kan snabbt samarbeta om så behövs. Därmed skapar de fler kunder för varandra. Företagare som inte har hittat en ledig kontorsplats kan därmed söka företag inom liknande bransch och fråga om de har kontorsplatser kvar. Med tanke på den vinst som kan ske gällande nya kunder kan de ibland vara beredda att ”tränga ihop sig” i ett redan fullt kontor.

Hyr lokal med rätt förutsättningar till ditt företag

1 aug 2017

Söker du kontor eller någon annan typ av lokal för ditt företag? Det allra bästa är att i första skedet analysera exakt vilka behov du och ditt företag har. Sedan kan man gå vidare och fundera över andra relevanta faktorer för valet av lokal eller kontor till ditt företag.

Lokalens läge

Placering av kontoret är många gånger a och o, det ska gärna vara lättåtkomligt för dig, dina kunder men också för dina anställda. Det kan vara värt att tänka på till exempel busshållplatser, restauranger, eventuella konkurrenter och mycket annat. Vad har lokalens område för rykte? Om man exempelvis säljer exklusiva varor kanske det inte är läge att befinna sig i ett utpräglat låginkomstområde.

Sedan kan man tänka på vad som ingår i hyran. Är det ett rimligt pris för att hyra eller köpa en lokal? Finns det möjlighet till telefoni, internet, skrivare, postservice, konferensrum, personalrum och liknande? Ingår det isåfall i hyran eller kommer det en extra avgift i hyran? Värt att tänka på är också om det finns parkeringsplatser nära intill byggnaden, både för dina anställda, men också för att kunderna lätt ska kunna komma dit. Detta är några viktiga och grundläggande saker att tänka på när man ska hyra en lokal till sitt företag.

Hur stor kontorsyta behövs?

För varje person som jobbar i lokalen så brukar man säga att man bör ha omkring 20 kvadratmeters lokalyta för varje enskild person. Med andra ord, är man till exempel fem personer som jobbar i lokalen så bör kontoret vara minst 100 kvadratmeter inklusive arbetsytor, toaletter, personalrum, förråd, entré, postrum och så vidare.

Andra viktiga saker att tänka på vid val av kontorslokal som kanske är en självklarhet för många är att det ska vara fräscht. Kolla och se om kontoret just passar dina behov eller är risken stor för att det kommer att kännas för trångt längre fram när företaget börjar växa. Är man då beredd att flytta igen eller är det kanske bättre att redan från början ha tänkt till och istället satsa på något större redan från början? Det är viktigt att tänka långsiktigt och att kontoret inte ska bara passa företaget just idag, utan det ska finnas plats för att växa. Det finns regler och lagar för vissa typer av verksamheter, till exempel hantering av mat. Funkar den lokal för den typ av företag som du bedriver?

Oavsett vilken lokal man väljer är det viktigt att den är väl anpassad till företagets behov och att det är en trivsam arbetsmiljö för dina anställda, då kommer de prestera bättre vilket i sin tur kommer gynna företagets prestationsresultat likaväl.

För varje nedlagd replokal i Stockholm försvinner ett potentiellt stjärnband

14 jul 2017

Ebba Grön, Abba, Hellacopters, Ison & Fille, Robyn, Kleerup, Teddybears... Listan av band och musiker med anknytning till Stockholm kan göras betydligt längre än så, men vi stannar där och tittar lite närmare på en gemensam nämnare dem emellan. För; hur har dessa kunnat bli så skickliga på sin musik och hur kommer det sig att just dessa nått en sådan framgång? Naturligtvis så har vi här en medfödd talang och en lust för musiken som en ryggrad; men lika viktig är den träning de lagt ner och möjligheten för att kunna just träna.

En replokal är den gemensamma nämnare som skapat dessa musiker och den musik de skapat – utan en replokal för den nödvändiga träningen så skulle dessa band och artister förmodligen tröttnat och siktat in sig på något annat område istället. En självklarhet.

Om man använder sig av ett populärt exempel som brukar användas i dagsläget så handlar det om den så kallade 10.000 timmars principen som innebär att denna mängd måste läggas på ett specifikt ämne innan man blir skicklig på det. Malcolm Gladwell lanserade denna teori i en uppmärksammad bok och visst är den intressant som utgångspunkt. Kort sagt – vill man bli skicklig på någonting så krävs det träning och om det sedan handlar om så mycket som 10.000 timmar är något vi låter vara osagt.

En replokal föder ny musik i Stockholm

Teorin leder oss dock in på det faktum att det i dagens Stockholm råder en akut brist på en replokal att förädla ett musikaliskt intresse och det här skapar stora problem. Kort sagt; finns det ingen replokal att träna i – ja, då kommer också en artist eller ett band att förlora sitt intresse. Här kan man säga att ungdomar i mindre städer har en fördel gällande sin musikaliska satsning; en replokal och bristen på en sådan är inte i närheten så akut som i Stockholm.

Sveriges huvudstad ska naturligtvis – som London, som Paris och som New York – trots sin storlek kunna erbjuda ungdomar en plats att spela sin musik på; en replokal är något som, kort sagt, måste finnas.

Vill Stockholm även fortsatt vara en relevant musikalisk stad så måste man ta denna fråga på allvar och se till det faktum att för varje nedlagd fritidsgård så försvinner också ett potentiellt band eller artist. Smärtgränsen är, helt enkelt, nådd och passerad. http://www.replokalstockholm.nu/ erbjuder fantastiska replokaler!

Få företagsflytten utförd på bästa vis

14 mar 2017

Driver du ett företag i Stockholm så finns det en stor chans att du någon gång kommer att byta lokaler av någon anledning. Det vill säga; har du för tillfället en uppgång i din verksamhet och känner att kostymen (lokalen) ni har börjar bli för trång så kommer ni att flytta till större lokaler. Sker det motsatta – att ni för tillfället ser en nedgång och en svacka i er verksamhet – ja, då kommer förmodligen ett byte till mindre, billigare lokaler att ske. Dessutom så är det heller inte omöjligt att ditt hyresavtal löper ut och att ni av den anledningen kommer att byta lokaler till er verksamhet.

Anledningen till en företagsflytt åsido dock – det viktigaste är att den sker korrekt. Korrekt i det här fallet handlar om att följande punkter måste skötas och att den flyttfirma ni anlitar således ska kunna uppfylla dessa. Vi radar upp dem enligt modellen mål- och lösning. Kort sagt: så här ser en perfekt företagsflytt ut!

 • Mål: Kvalitet. Er företagsflytt ska ske utan att några datorer eller andra känsliga maskiner tar skada. Lösning: Rätt packmästare, vana av emballering och erfarenhet av att transportera liknande utrustning. Er flyttfirma ska klara av att genomföra en kvalitativ företagsflytt baserat på dessa tre saker.
 • Mål: Tiden. Ni vill ha er företagsflytt i Stockholm utförd under en helg och detta för att direkt kunna sätta igång med arbetet på måndagen. Lösning: Två arbetsteam. Märkning av kartonger och effektiva anställda. Den flyttfirma ni anlitar ska kunna ha två stycken team där det ena jobbar med att packa ur er gamla lokal och där den andra packar upp allting i den nya. Märkning är viktigt i detta; alla ska veta vad som finns i varje kartong och – återigen – blir erfarenhet viktig hos de anställa. Ju mer rutin de har – desto effektivare blir jobbet.
 • Mål: Kunna jobba direkt: Lösning: bra planering er emellan. Du som företagare och din flyttfirma ska komma överens om vad som ingår. Vill ni ha datorer installerade eller är detta något som ni sköter själv? Vad förväntas ingå vid er företagsflytt? Sätt er och skissa fram en planering av det mer noggranna slaget.
 • Mål: inga dokument får försvinna och inget driftstopp. Lösning: separata transporter av de saker ni anser vara extra viktiga och känsliga. Har ni en server eller något annat som inte klarar av att vara avstängd under en längre tid så är det viktigt att denna flyttas först och att den flyttas separat.

Begagnade kontorsmöbler bra för miljön

16 dec 2016

Att köpa begagnade kontorsmöbler kommer kontorsstolmed många fördelar. En av de större fördelarna är givetvis att det är billigare än att köpa in nya. Samtidigt gör du också miljön en tjänst när du köper in nya kontorsmöbler. Tillverkningen av kontorsmöblerna, framförallt plasten, gör stor skada på miljön. Har du många anställda, och därmed köper in ett stort antal kontorsmöbler, har du gjort vår planet en stor tjänst.

Begagnat sparar på både plånboken och miljön

Vid en omorganisation, en renovering, eller andra situationer där nya möbler behövs köpas in, blir det ofta en ganska stor kostnad. Genom att handla begagnat sparar du inte bara på plånboken – utan också på miljön. Varje gång en ny möbel framställs tär det mycket på miljön. Materialen ska tillverkas och fraktas, ofta i tunga lastbilar eller andra fordon som har en stor miljöpåverkan. Möblerna ska sedan fraktas till återförsäljare, även där i tunga fordon som inte är särskilt snälla mot klimatet.

Genom att handla begagnade kontorsmöbler kan du hoppa över flera länkar i den här kedjan. Istället för att nya möbler ska tillverkas och fraktas, kan de gamla möblerna helt enkelt fraktas från det ena kontoret till den andra. Snällt mot miljön – snällt mot plånboken! Att handla begagnat och konsumera mindre är en trend som ständigt går uppåt. Allt fler och fler svenskar anger idag klimatet som främsta skäl till handla begagnat istället för nyproducerat.

Begagnat kan vara mer eller mindre miljövänligt

Även om det redan är mer miljövänligt att handla begagnat, kan man vara mer miljövänlig genom att köpa begagnade kontorsmöbler som är tillverkade på ett schysst sätt. Det finns nämligen en hel del olika kontorsmöbler som är miljömärkta, och då är det ofta den nordiska miljömärkningen Svanen det är fråga om.

Något annat som är bra att ta reda på är vilka träslag, om några, möbeln består av. Många kontorsmöbler är nämligen tillverkade av tropiska träslag, vilket bidrar till skövlingen av världens regnskogar. Innan du handlar dna kontorsmöbler, kan det vara bra att kolla om träslaget kommer från skogsbruk som tar hänsyn till miljön.

Lär dig att sköta om möblerna

Går en kontorsmöbel sönder lite grand, är det bäst för miljön att man lagar den, snarare än att köpa en ny. Ta reda på så mycket som möjligt om möbeln. På så vis vet du hur du kan reparera dem ifall något blir trasigt. Tänk även på underhållet. Bra underhåll förebygger framtida bristningar i möbelns material.

Kort sagt finns det mycket man kan göra för att bidra till ett bättre klimat. Att handla begagnade kontorsmöbler, och möbler i allmänhet, är bara en sak man kan göra.

Välkommen

Här kan du finna tips kring lokaler av olika slag, bland annat affärslokaler, industrilokaler och lagerlokaler. Vad du kan använda dem till, hur du sköter om dem på bästa vis, med städning tex - och mycket annat. 

Vi begränsar oss inte till Helsingborg utan skriver om allt som har med lokaler att göra - i hela landet! 

← Äldre inlägg