Företagsutveckling - en svår konst

Som företagsledare kan du ibland känna dig ensam. Du har många idéer om hur du vill utveckla ditt företag. Företagsutveckling kräver att organisationen är med.

Många entusiastiska företagsledare har sett sina utvecklingstankar rinna ut i sanden. Storslagna idéer har presenterats med hjälp av snygga PowerPoint-presentationer. Problemet är att sådana uppvisningar i ledarskap blir meningslösa, om inte företagets hela organisation hänger med.

Att utveckla ett företag kräver inte bara att produkter och metoder ligger i framkant. En företagsledare kan vara framsynt och ha visioner och långsiktiga mål. Resan framåt måste styras med konkreta delmål som hela organisationen förstår. Målen måste också vara mätbara. Som företagsledare behöver du inte be om ursäkt för att ta konsulthjälp för att dina visioner ska kunna förverkligas.

Företagsutveckling med extern hjälp

Företagsutveckling är en process med givande och tagande, men inte minst lyssnande. Ett konsultföretag har bred erfarenhet från olika organisationer och branscher. Ett företag är inte alltid så unikt som en företagsledare tror. Det är lätt att bli hemmablind. En konsult ger inspel från andra branscher som öppnar ögonen. Företagsutveckling kräver engagerad personal. Att utveckla ett team internt kan stöta på problem med låsningar mellan personalgrupper. En extern konsultinsats öppnar processen.

Ett konsultföretag som exempelvis STQM hjälper dig att utveckla ditt företags ledningssystem. I alla företag behöver rutiner och styrsystem dokumenteras. Då får medarbetare stöd i sitt dagliga arbete. För målstyrning krävs bra verktyg. Mål sporrar medarbetare och skapar arbetsglädje. Ibland kan det vara bra att ta extern hjälp med att ställa upp konkreta och tydliga mål som går att mäta.

29 Oct 2022