Vad händer vid en konkurs?

Är du företagare och står inför en konkurs? Eller undrar du vad som händer i en sådan process? Det är en ganska komplicerad juridisk process och många måste anlita jurister för hjälp.

Tyvärr kan den som driver ett företag hamna inför att riskera eller gå i konkurs. Det är en svår process och för många är det även jobbigt rent känslomässigt. De allra flesta företagare har arbetat hårt och till och med försakat privatlivet för att driva eget. En konkurs är heller inte helt lätt juridiskt. Beroende på omständigheterna kan det vara en mycket god idé att anlita en jurist som är specialiserad på konkurser.

Hur en konkurs går till och vad som gäller beror också på företagsform. Det skiljer sig en hel del beroende på om det gäller ett aktiebolag eller en enskild firma. I ett aktiebolag är det bolaget som är den juridiska personen och för en enskild firma är det personen som står för företaget.

Vad händer vid en konkurs - enskild firma?

Som enskild företagare kan du begära en konkurs om du inte längre kan betala skulder. Den som beslutar om en konkurs är tingsrätten och då får du en konkursförvaltare. Med fördel och om du har möjlighet kan du vända dig till en jurist som kan hjälpa dig under processen. Om du har enskild firma är det tyvärr också så att du blir personligt ansvarig fram till att skulderna är betalda.

Ytterligare konsekvenser är att du inte längre har rätt att disponera över din egendom och du får inte bedriva näringsverksamhet som innebär bokföringsskyldighet. Det betyder också att du kommer få svårt att kunna få exempelvis bostadslån och krediter. Därför kan det vara en bättre idé att avveckla företaget i tid.

Konkurser och aktiebolag

För aktiebolag fungerar det annorlunda. Då är inte ägarna den juridiska personen och det blir mer komplicerat. Aktiebolaget ska avvecklas och de medel som finns ska användas för att betala skulder. Precis som för en enskild firma är det tingsrätten som beslutar om konkurs.

Du kan bara ansöka om konkurs av ett aktiebolag om du inte kan betala skulder och om betalningsproblemen inte är tillfälliga. Så det går inte att ansöka om konkurs vid en tillfällig ekonomisk svacka. Det är aktiebolagets ägare eller dess borgenärer som kan ansöka om konkurs. När det kommer till aktiebolag kan det också vara svårare om det är många inblandade och det finns många skulder.

21 Aug 2020