Solceller Fastighet - dags att ta steget?

Solceller fastighet - dags att ta steget? Många företag och många fastighetsägare idag brottas med frågan om energi och elförbrukning. Man betalar stora pengar redan nu, och med stigande elpriser i horisonten så kan kostnaderna dessutom bli ännu högre. Kan man förändra detta? Svaret är ja. Genom att välja solenergi och solceller så kan man dels komma att sänka kostnaderna rejält och dels också ta stora steg mot att bli klimatneutrala.

Solceller på företagets fastighet eller på taket på en BRF är idag en lösning som fler borde överväga. Många känner tvivel inför solceller. Tvivel som grundar sig i en skepsis kring tekniken och - framförallt - kring vårt nordiska klimat. Att vi har en kall, mörk vinter är något som gör att många backar för solceller och tar för givet att det är en lösning som inte passar. Så är inte fallet. Dagens teknik är välutvecklad och gällande vårt klimat så finns det inga frågetecken: vi har tillräckligt med soltimmar under ett år för att solceller ska fungera.

Faktum är att vi sett över ett år har lika många soltimmar i Sverige som man har i Tyskland. Där är solceller redan en lösning som många väljer utan någon som helst skillnad. Ett val som görs av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Det är den tanken vi i Sverige måste börja implementera - både hos företag, hos fastighetsägare och hemma hos vanliga villaägare.

Solceller på företagets fastighet - välj rätt partner

Att installera solceller på tak är en investering och det är av en sådan kaliber att den också börjar löna sig redan från dag ett. Samtidigt dock: det handlar om att välja rätt partner för planering, projektering, installation och för framtida driftfrågor också. Vi har alla olika förutsättningar och den lösning som passar för en fastighet kan vara helt fel för en annan. Valet av partner är den viktigaste frågan du som företagare ställs inför om du planerar solceller på din fastighet.

Det finns många faktorer som påverkar planeringen av solceller. Genom att välja en erfaren partner så tas alla dessa frågor i beaktning och ingenting lämnas åt slumpen - vilken i sin tur skapar en unik, skräddarsydd lösning oavsett vilken typ av fastighet det handlar om. Hur ser taket ut, vilken lutning har det, finns det något som skuggar och finns det exempelvis ett mervärde i att även inkludera laddstationer i samband med installationen? En annan fråga handlar om det mer givna: hur mycket el förbrukas varje år? Här kan man säga att ju mer el som förbrukas - desto bättre effekt ger också solceller och en installation av dessa.

Tidigare projekt och referenser

En detalj att titta närmare på inför att man ska välja en framtida partner för solenergi och solceller handlar om erfarenhet och om kapacitet. Hur många projekt har företaget slutfört, hur nöjda är kunderna - och hur stora projekt handlar det om egentligen? Det är skillnad på att installera solceller på taket till en vanlig villa och att genomföra samma projekt till en BRF med många olika fastigheter.

Rådet är att alltid se över referenser och - i och med att det handlar om en stor investering - även besöka de projekt som företaget man planerar att anlita. Det ger en bra bild av vad man kan förvänta sig. Är ditt företag redo att möta framtiden genom solceller? Välj rätt partner!

5 Nov 2021