Skäl till varför du bör anlita en revisor

Vill man få sin bokföring rätt från början, bör man absolut konsultera en revisor. Han vet både hur man startar upp och avvecklar ett företag, och han kan hela tiden ge goda råd och tips.

Att sköta räkenskaper och göra löpande bokföring är det många som vill fixa själv, och man vill inte lägga pengar på en revisor. Men man har stor nytta av att ändå ha en revisor som ett bollplank, både när man startar företaget och när det börjar dra ihop sig till det första bokslutet. Balans- och resultaträkningar, precis som diverse statistik till myndigheterna, har sin grund i att man har bokfört alla poster på rätt sätt.

En långsiktig historia

Ett företag har ju en historia, och i ett nystartat företag börjar man på det som ska bli en sammanhängande räcka av affärshändelser. Från den första fakturan och det första verifikatet är till exempel det bra att ha gjort upp konton som är passande för verksamheten. Alla konton finns förstås i kontoplanen som är gemensam standard för alla, men man kan välja ut vilka man vill använda mest och hur de ska specificeras. Har man till exempel en importverksamhet av olika produktgrupper, redovisas de ibland olika i statistik till myndigheter. Då är det smart att redan från början dela in kontoplanen i olika inköpskonton för varje grupp. Detsamma gäller för försäljningskonton när det gäller varugrupper, försäljning av tjänster, försäljning av utbildningsmaterial, eller vad man nu sysslar med i firman. Då är det lätt att följa resultatutvecklingen för varje del i verksamheten.

En konsult att lita på

Din revisor är med från början till slut, och han kan också ge tips på vilka lån som är fördelaktiga, vilka skatteregler det finns både för företaget och för ägaren. I alla lägen är revisorn en resurs, en konsult som du kan lita på. Och motgångar kommer när man minst anar det. Det kan vara en stor reklamation som behöver klaras upp, och där man kanske hotas av skadeståndskrav. Det kan vara en oärlig medarbetare som hotar verksamheten, eller en leverantör som trilskas och chockhöjer dina priser. En revisor, som ser saker utifrån, kan bedöma lämpliga motåtgärder. Kostnaden för en revisor är avdragsgill, och det kan löna sig att anlita en kompetent person, så att man inte gör dyrbara misstag. Och när du en dag vill lägga ner firman, vet han hur även det ska göras på bästa sätt. Vi rekommenderar att läsa mer på denna webbsida: https://www.redovisningsfirmastockholm.nu/

22 May 2020