På detta vis får du en ergonomisk arbetsplats

Brister på kompetens inom ergonomi på arbetsplatsen kan leda till minskad produktivitet, minskad kvalitet och i längden också högre sjukfrånvaro. Rätt utbildning kan lösa problemet.

Det är mänskligt att ibland komma på sig själv framåtlutad med kutad rygg och armbågarna på skrivbordet. Men gör man detta alltför ofta kan det leda till att man skadar sin kropp. Ofta är det brist på kompetens i ergonomi som gör att vi jobbar med dåliga möbler och i dåliga ställningar. För om man väl vet fördelarna med en god ergonomi och nackdelarna med en dålig ergonomi så är chansen väsentligt mindre att man slarvar. God ergonomi på arbetsplatsen utgörs i huvudsak av två faktorer: kunskap och ergonomiska möbler. Kunskap nås genom utbildning i form av föreläsningar som bokas genom företag som specialiserar sig på just detta. Ergonomiska möbler är idag enkla att få tag på, då många företag specialiserar sig på just ergonomiska möbler.

Ergonomiska möbler

En bra kontorsstol tillsammans med ett höj- och sänkbart skrivbord lägger grunden för en god ergonomisk arbetsställning. Utöver detta finns en mängd andra möbler och skrivbordstillbehör anpassade för att avlasta- och stärka muskler. Detta är en marknad som hela tiden växer och nya lösningar tas hela tiden fram. Nuförtiden kan man genom att sitta på stora bollar eller kontorsstolar med pedaler välja att träna samtidigt som man arbetar. Oavsett vad man väljer för ergonomisk möbel så hjälper den en att bli mer produktiv och jobba bättre. Men möbler räcker inte långt om man inte har rätt kunskap och utbildning om ergonomi.

Boka en ergonomiutbildning

Något som alla arbetsplatser borde boka in är en ergonomiutbildning. Detta hjälper de anställda att förstå vikten av en god ergonomi och jobba på ett sätt som gynnar företaget i längden. När man bokar en ergonomiutbildning så kommer en person ut till ens företag och utbildar personalen genom en föreläsning. Föreläsningen tar ungefär 3 timmar och i den så ingår genomgång av statistik, övningar och minnesregler. När föreläsningen är klar så är målet att alla ska gå tillbaka till sina arbetsplatser, införa övningarna och minnesreglerna och på så vis öka sitt välmående. Att investera i utbildning och ergonomiska möbler är att investera långsiktigt. För genom god ergonomi så jobbar de anställda mer produktivt, vilket leder till en ökad lönsamhet. Och om inte detta vore nog så minskar också de långsiktiga sjukskrivningarna som ofta är en följd av dålig hållning vid arbete under en längre tid.

6 Apr 2020