När du behöver en professionell översättning

Behöver du en översatt text av något viktigt dokument? Eller behöver du en översatt hemsida för marknadsföring av ditt företag? Ibland kan det vara en bättre väg att gå, om man vill växa som företag att kunna växa genom att etablera sig utomlands. Har man sett att man har en mättad marknad i Sverige, kan det vara enda sättet att kunna utöka sin verksamhet. Då innebär en utomlandsetablering, nya problem som behöver lösas. Språket kan vara ett sådant. 

Viktigt med rätt språk i marknadsföring

Att marknadsföra sitt företag är mycket viktigt. Känner inte dina kunder till dig, kan de inte anlita dig eller köpa dina tjänster eller varor. Så enkelt är det. Hur marknadsföringen ser ut för dina nya kunder, är minst lika viktig som marknadsföringen i sig. Att språket är så direkt och distinkt som möjligt är mycket viktigt. Det är ju viktigt hur kunderna uppfattar ditt företag.

Det som man inte kan själv, bör man som företagare köpa in. Kan du inte språket som du behöver där du ska etablera dig, bör du anlita en översättningsbyrå för det jobbet. Särskilt viktigt kan det vara om du har särskilda facktermer som du behöver använda dig av och som gör att kunderna förstår vad dina varor och produkter går ut på. Du behöver även kunna de viktigaste sökorden för att kunderna ska hitta till din hemsida.

Anlita en erfaren översättningsbyrå

Särskilt när det kommer till fackuttryck och facktermer är det viktigt att de som översätter texten, använder dem på rätt sätt. Annars riskerar texterna att bli löjliga och väcker till skratt, på fel sätt. Det finns en hel del komiska översättningar. Använder man sig av datorer för en översättningar, kan effekten bli mycket komisk. Det är kanske inte just det som man vill väcka hos dem som läser texterna om ditt företag som du vill ha, eller hur?

Därför måste översättningarna kunna kosta

Då är det bättre att satsa på en översättningsbyrå som klarar av språket som ska översättas. Bäst översättningar blir det om översättarna översätter till det språk som de har som modersmål. Det är klart att de måste kunna förstå svenska, så att de tydligt och klart förstår dina intentioner och vad som är viktigt för dig som är företagare. Leta gärna efter en översättningsbyrå som har specialiserat sig på översättningar för näringsliv, och facköversättningar, så att du vet att de kan just den biten.

12 Dec 2018