Magasinering i Täby för dödsbon och bohag

Att använda säker magasinering i Täby är en bra lösning för dig som behöver skjuta upp arbetet med att sortera bohaget i ett dödsbo från en nära anhörig.

Det är inte alltid så enkelt att ta hand om ett dödsbo. Särskilt inte när det uppkommer frågor om arvet och hur det ska fördelas. Tiden direkt efter att du förlorat en nära anhörig kan dessutom vara en svår och sorgfylld period i livet, då det kan vara svårt att se klart på saker. Då kan det vara skönt att skjuta upp arbetet med att sortera och dela upp den avlidnes ägodelar.

Däremot måste naturligtvis boendet utrymmas. En hyreslägenhet behöver kunna tas över av en ny hyresgäst, och en villa eller bostadsrätt behöver säljas för att få ut värdet av bostaden till dödsboet. Då kan det vara värt att överväga att magasinera dödsboets bohag.

Magasinering ger dig tid att fokusera på begravningen

När du väljer magasinering i Täby kommer de saker du förvarar i magasinet självklart tas omhand på bästa sätt. Lokalerna ska vara larmade, och vältempererade för att förhindra att det som lagras i lokalerna tar skada på något sätt. Du ska självklart kunna ha tillgång till ditt magasin precis när du vill.

Kostnaden för magasinering är ofta relativt låg. Särskilt jämfört med den emotionella kostnad det kan innebära att tvingas rensa ut en förälders ägodelar innan du och dina eventuella syskon är redo för det. Koncentrera dig på att skapa en vacker begravningsceremoni, och kom igen med friska tag om några veckor. Läs vidare om möjligheterna med magasinering här: magasineringtäby.se 

19 Aug 2022