Hyr lokal med rätt förutsättningar till ditt företag

Söker du kontor eller någon annan typ av lokal för ditt företag? Det allra bästa är att i första skedet analysera exakt vilka behov du och ditt företag har. Sedan kan man gå vidare och fundera över andra relevanta faktorer för valet av lokal eller kontor till ditt företag.

Lokalens läge

Placering av kontoret är många gånger a och o, det ska gärna vara lättåtkomligt för dig, dina kunder men också för dina anställda. Det kan vara värt att tänka på till exempel busshållplatser, restauranger, eventuella konkurrenter och mycket annat. Vad har lokalens område för rykte? Om man exempelvis säljer exklusiva varor kanske det inte är läge att befinna sig i ett utpräglat låginkomstområde.

Sedan kan man tänka på vad som ingår i hyran. Är det ett rimligt pris för att hyra eller köpa en lokal? Finns det möjlighet till telefoni, internet, skrivare, postservice, konferensrum, personalrum och liknande? Ingår det isåfall i hyran eller kommer det en extra avgift i hyran? Värt att tänka på är också om det finns parkeringsplatser nära intill byggnaden, både för dina anställda, men också för att kunderna lätt ska kunna komma dit. Detta är några viktiga och grundläggande saker att tänka på när man ska hyra en lokal till sitt företag.

Hur stor kontorsyta behövs?

För varje person som jobbar i lokalen så brukar man säga att man bör ha omkring 20 kvadratmeters lokalyta för varje enskild person. Med andra ord, är man till exempel fem personer som jobbar i lokalen så bör kontoret vara minst 100 kvadratmeter inklusive arbetsytor, toaletter, personalrum, förråd, entré, postrum och så vidare.

Andra viktiga saker att tänka på vid val av kontorslokal som kanske är en självklarhet för många är att det ska vara fräscht. Kolla och se om kontoret just passar dina behov eller är risken stor för att det kommer att kännas för trångt längre fram när företaget börjar växa. Är man då beredd att flytta igen eller är det kanske bättre att redan från början ha tänkt till och istället satsa på något större redan från början? Det är viktigt att tänka långsiktigt och att kontoret inte ska bara passa företaget just idag, utan det ska finnas plats för att växa. Det finns regler och lagar för vissa typer av verksamheter, till exempel hantering av mat. Funkar den lokal för den typ av företag som du bedriver?

Oavsett vilken lokal man väljer är det viktigt att den är väl anpassad till företagets behov och att det är en trivsam arbetsmiljö för dina anställda, då kommer de prestera bättre vilket i sin tur kommer gynna företagets prestationsresultat likaväl.

1 Aug 2017