Har du rätt arbetsbord i din verksamhet?

Många inom industri- och produktionsjobb lider i onödan. Detta som en följd av att de har repetitiva arbeten där de gör samma saker med kroppen, dag ut och dag in, och står i onaturliga ställningar. Har du rätt arbetsbord i din verksamhet? Tyvärr är det även så att många arbetsplatser inte alls erbjuder de anställda rätt verktyg för att må - och prestera - avsevärt mycket bättre.

Industrin har genom åren skapat många skador hos de verksamma arbetarna. Ryggen, knän, axlar och armbågar hör till de vanligaste skadorna och det handlar om rent slitage. På samma sätt som exempelvis en tennisspelare kan drabbas av en klassisk tennisarmbåge så kan också en arbetare inom industrin drabbas av förslitningsskador.

Färre framtida förslitningsskador med moderna industribord

Idag finns en helt annan kunskap kring detta och många arbetsplatser jobbar både aktivt och förebyggande i att förhindra detta. Ett sätt att göra detta på är att investera i industribord. Ett genomtänkt bord för industrin skapar bättre förutsättningar både för hälsan och för arbetsinsatsen hos den enskilde arbetaren.

Det talande med ett industribord idag är att det utgår från vem som arbetar på stationen i fråga. Det vill säga: ett arbetsbord för industri går numera, precis som på andra arbetsplatser, att anpassa och justera efter personen som ska använda det. Detta oavsett om denne är två meter lång eller om hen är av en lite mer ringa längd.

Industribord går att höja, sänka och justera i övrigt och det går att göra per automatik. Det senare är viktigt då man alltså även under ett arbetspass kan byta ställning och exempelvis välja mellan en stående eller en sittande ställning allt eftersom dagen förflyter.

Ordning och reda - nyckeln till effektivt jobb

Arbetsbord på andra arbetsplatser än inom industri- och produktion har legat i framkant vad gäller ergonomi. Detsamma gäller även för ordning och reda på respektive station. Numera så har emellertid bord för industrin nått samma genomtänkta lösningar. Man vet att A) onödig tid spills om verktyg och redskap försvinner och B) att var sak tjänar på att ha sin plats.

Arbetsbord för industrin kommer idag med tydlig förvaring där den anställde kan placera allt som ska användas under arbetsdagen och därmed också slippa spilla tid - och kraft - på att söka efter ett specifikt föremål. Det skapar en effektivare arbetsplats där friktionen mellan anställda minskas. Varje station har tydliga märkningar och klara kärl för förvaring.

Industrin kan förbättras genom mer anpassade lösningar gällande arbetsbord. Det finns stora vinster i detta: både för företagens produktion och för de anställdas hälsa.

7 Sep 2020