Gör lägenheten funktionell genom bostadsanpassning i Stockholm

Alla har rätt till ett bra boende. Har man någon typ av funktionshinder kan man få hjälp att göra en bostadsanpassning i Stockholm för ett funktionellt boende.

Personer med funktionshinder som har en bostad som inte riktigt fungerar praktiskt har rätt till så kallad bostadsanpassning. För den som sitter i rullstol kan det exempelvis vara att anpassa köket så att det blir möjligt att själv laga mat. Eller plocka bort trösklar i bostaden för att göra det enklare att komma fram med rullstol eller gå med rollator.

Även som funktionsnedsatt har man rätt till ett självständigt och fungerande liv. Rätten till bostadsanpassning är därför inskriven i lagen. Främst anpassas bostaden för att man som funktionsnedsatt i största möjliga mån själv ska klara att sköta hygien och matlagning. Det innebär också att man ofta förbättrar framkomligheten i bostaden.

Så ansöker man om bostadsanpassning i Stockholm

Behoven kan se olika ut beroende funktionsnedsättning och man utgår alltid från individen när man bedömer på vilket sätt bostaden behöver anpassas och byggas om. Som tur är finns det särskilda byggföretag som är specialiserade på bostadsanpassning för funktionsnedsatta. De kan hjälpa till med planering, att ansöka om bostadsanpassningsbidrag och att anpassa bostaden.

Det är kommunen där man bor som sedan fattar beslut om man ska beviljas bostadsanpassning. Det är viktigt att man i ansökan också skickar med ett intyg från sin läkare eller arbetsterapeut. För att hitta ett byggföretag som är specialister på bostadsanpassning kan man söka på nätet. Bäst är att välja ett företag med mångårig erfarenhet av bostadsanpassning i Stockholm.

20 Aug 2022