Förvara varor och gods yteffektivt med pallställ

Innehar du en lagerlokal behöver du tänka på hur du på säkrast och mest yteffektivt sätt förvarar varor i lokalen. Skräddarsydda pallställ optimerar lagret.

För att en lagerlokal ska fungera optimalt behöver man tänka på hur man förvarar varor och gods i lokalen. Detta för att man ska kunna optimera den yta man har att tillgå, för att det ska vara säkert och för att ge ett effektivt arbetsflöde. Man vill också kunna ha en bra överblick över det som förvaras i lokalen.

Om ditt företag har en lagerlokal har du säkert redan tänkt på detta och stuvat om i lokalen för att hitta det bästa systemet. Vill du ytterligare förbättra hur du förvarar dina varor kan du ta hjälp av en specialist på lagerinredning för att kunna få en skräddarsydd lösning för just din lagerlokal.

Pallställ tar tillvara takhöjden i lokalen

Det bästa sättet att förvara varor i en lokal är på höjden. På så sätt får man en bra överblick och tar effektivt tillvara ytan man har att tillgå. Pallställ är någonting som ofta används i lagerlokaler och är som det låter ett ställ där man placerar lastpallar med gods ovanpå varandra.

När man använder sig av pallställ är säkerheten någonting som man måste ha i åtanke. Ska du investera i nya pallställ bör du säkerställa att de är tydligt märkta med maxlast och att höga pallställ kompletteras med förankring. Om du kontaktar en leverantör av lagerinredning kan de hjälpa dig att se till att arbetsmiljön är säker. Hör av dig till ett företag som kan allt om lagerinredning: pallställ.net 

20 Aug 2022