Förebyggande och aktivt brandskydd

Brandskydd kan delas in i aktivt och förebyggande. Var och en av dessa behövs för att ge bästa möjliga skydd. Kontakta en konsult för att få reda på mer.

Brandskydd kan delas in i två kategorier: aktivt brandskydd och förebyggande brandskydd. Det aktiva brandskyddet innefattar självklart räddningstjänstens operativa insatser som går ut på att släcka redan uppkomna bränder. Utöver det så räknar man in sådan utrustning som finns i byggnader. Det kan till exempel vara brandvarnare, brandsläckare, utrymningsskyltar och nödbelysning.

Det förebyggande brandskyddet är minst lika viktigt som det aktiva. Här ingår exempelvis brandsektionering. Det är en åtgärd som innebär att man skapar väl avgränsade brandceller genom att anordna sådant som branddörrar och brand- eller rökgardiner. Andra exempel på förebyggande brandskydd är brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning.

Kontakta en konsult som kan brandskydd

Alla delar av brandskyddet är viktiga på sitt sätt. Naturligtvis måste räddningstjänsten vara organiserad på bästa sätt och ha tillgång till den bästa utrustningen. För de personer som befinner sig i en byggnad som börjar brinna är det dessutom avgörande att det finns möjlighet att bli varnad, genom larm, och att utrymningsvägarna är klart markerade och fria från hinder.

Genom det förebyggande brandskyddet säkerställs att en eventuell brand inte sprider sig alltför fort och hinner börja angripa byggnadens bärande delar. Därigenom får räddningstjänsten mer tid på sig att komma på plats och börja släcka. Det finns många fler aspekter att tänka på när det gäller brandskydd. Kontakta en brandskyddskonsult så får du bästa möjliga hjälp.

20 Aug 2022