Fördelar med intern rekrytering

Varför gå över ån efter vatten? Ofta så tror vi att gräset är grönare på andra sidan. När det gäller rekrytering av personal så kan det finnas perfekta rekryter innanför de egna väggarna.

Om man istället för att söka utåt vänder blickarna inåt mot det egna företaget, när det gäller rekrytering, så kan man hitta riktiga guldkorn som man annars hade haft svårt att få tag i. Det sägs ibland att det tar två år att komma in i gruppen på en arbetsplats och ett arbete är inte enbart arbetsmoment som ska utföras, utan även kulturen som finns på arbetsplatsen och relationsbyggande för samarbetets skull. Väljer man att rekrytera internt så är dessa delar redan lösta. Personal som redan arbetar inom företaget vet exakt hur kulturen fungerar. Hur man arbetar och vad som är viktiga värdegrunder för personalen i bolaget. Dessutom har den sökande redan ett kontaktnät och kanske till och med kan bygga broar som annars inte hade existerat.

Hur rekryteringsprocessen ser ut

När man bestämt sig för att fylla en tjänst så bör man in i minsta detalj fundera över hur man vill att den tjänsten ska fyllas. Om det är en ny tjänst så kan man skapa den exakt som man vill och även om tjänsten funnits förut så bör man fundera över om man vill förändra den på något sätt. Grunden kanske var bra men det fanns arbetsmoment som var onödiga eller som saknades eller som man vill få utförda på något annat sätt. Allt detta ska man få ner i ord och på ett sådant sätt att en arbetssökande ska kunna passa in, så man bör hålla önskemålen realistiska. När man fått ner alla önskemål så ska det kommuniceras utåt, eller internt, och därefter är det bara att läsa och välja bland de ansökningar som förhoppningsvis trillar in.

Hur man väljer

Efter att de mest intressanta arbetssökande valts ut och intervjuer har utförts, så är det dags att välja den som man tror mest på. Och där är det viktigt att ha det man sökte i ryggen men även vara realistisk. Hittar man någon som passar in på det mesta man önskar, men inte allt, så bör man prioritera vad som är viktigast. Kanske är det viktigare att den anställde kan arbeta över än om den kan dataspråk som sällan används. Eller så är kanske det viktigaste att man är lättlärd.

25 Mar 2020