För varje nedlagd replokal i Stockholm försvinner ett potentiellt stjärnband

Ebba Grön, Abba, Hellacopters, Ison & Fille, Robyn, Kleerup, Teddybears... Listan av band och musiker med anknytning till Stockholm kan göras betydligt längre än så, men vi stannar där och tittar lite närmare på en gemensam nämnare dem emellan. För; hur har dessa kunnat bli så skickliga på sin musik och hur kommer det sig att just dessa nått en sådan framgång? Naturligtvis så har vi här en medfödd talang och en lust för musiken som en ryggrad; men lika viktig är den träning de lagt ner och möjligheten för att kunna just träna.

En replokal är den gemensamma nämnare som skapat dessa musiker och den musik de skapat – utan en replokal för den nödvändiga träningen så skulle dessa band och artister förmodligen tröttnat och siktat in sig på något annat område istället. En självklarhet.

Om man använder sig av ett populärt exempel som brukar användas i dagsläget så handlar det om den så kallade 10.000 timmars principen som innebär att denna mängd måste läggas på ett specifikt ämne innan man blir skicklig på det. Malcolm Gladwell lanserade denna teori i en uppmärksammad bok och visst är den intressant som utgångspunkt. Kort sagt – vill man bli skicklig på någonting så krävs det träning och om det sedan handlar om så mycket som 10.000 timmar är något vi låter vara osagt.

En replokal föder ny musik i Stockholm

Teorin leder oss dock in på det faktum att det i dagens Stockholm råder en akut brist på en replokal att förädla ett musikaliskt intresse och det här skapar stora problem. Kort sagt; finns det ingen replokal att träna i – ja, då kommer också en artist eller ett band att förlora sitt intresse. Här kan man säga att ungdomar i mindre städer har en fördel gällande sin musikaliska satsning; en replokal och bristen på en sådan är inte i närheten så akut som i Stockholm.

Sveriges huvudstad ska naturligtvis – som London, som Paris och som New York – trots sin storlek kunna erbjuda ungdomar en plats att spela sin musik på; en replokal är något som, kort sagt, måste finnas.

Vill Stockholm även fortsatt vara en relevant musikalisk stad så måste man ta denna fråga på allvar och se till det faktum att för varje nedlagd fritidsgård så försvinner också ett potentiellt band eller artist. Smärtgränsen är, helt enkelt, nådd och passerad. http://www.replokalstockholm.nu/ erbjuder fantastiska replokaler!

14 Jul 2017