Entrémattor Stockholm - en smart tjänst

Välkommen. Bara det ordet får en kund att känna ett större köpsug i samband med att man går in i en butik. Företag som trycker hårt på att utbilda personalen i hur man erbjuder service har nästan alltid lagt sig före sina konkurrenter. Kan man dessutom på andra sätt än rent verbala välkomna kunderna i Stockholm så har man än större vinster att hämta. Entrémattor är ett exempel på detta.

Entrémattor i Stockholm fyller många viktiga funktioner. Utöver att de, som ovan nämnt, välkomnar nya kunder så fångar de även upp sådana. En entrématta kan väcka ett intresse. Ser man till att dagens entrémattor kan anpassas helt efter kundens behov, krav och önskemål så kan man också se att dessa fyller en viktig funktion rent marknadsföringsmässigt: genom att välja exempelvis en färg som går i linje med den egna logotypen och den inredning som finns så binder man samman allt på ett bra sätt. Man kan även exempelvis välja en mer udda lösning - en stark färg - även om det kan vara riskabelt sätt till att mer explosiva färger tenderar att skrämma kunder snarare än att locka till sig desamma.

Det finns även företag som väljer med politiska budskap där exempelvis regnbågsmönstrat visat sig vara gångbart: man signalerar genom sådana entrémattor att alla är välkomna - oavsett kön och sexuell läggning. Ett sådant budskap är alltid fungerande. Vår poäng: dina entrémattor kan berätta mycket om ert företag och utöver att, vilket bör vara givet, trycka den egna logotypen så kan man även gör aktiva val vad gäller färger, former och material.

Entrémattor i Stockholm - funktion och estetik i ett

Det bästa med entrémattor i Stockholm är kombination av estetik och ren funktionalitet. Varför har du en matta framför dörren i ditt eget hem? Till mångt och mycket så handlar det om ett aktivt val i att hålla smuts utanför hallen. Att du på köpet får en mer ombonad känsla och ger gäster ett bättre välkomnande är en ren bonus. Samma sak gäller för företag i Stockholm: genom att välja entrémattor så slipper man se butiken, kontoret, restaurangen eller caféet bli nedsmutsat och därmed också mindre attraktivt för både gäster och anställda.

Att man dessutom hyr sina entrémattor i Stockholm är ytterligare ett plus. Dina mattor kommer att bli smutsiga och behöva rengöras med jämna mellanrum. Det är en del av tjänsten: du löser ett abonnemang där även tvätt av mattorna inkluderas och där det - medan en tvätt sker - läggs ut en identisk matta. Det skapar ett kretslopp där du som kund inte behöver göra någonting utöver att betala det pris ni kommit överens om. Ett pris som, baserat på att fördelar med bästa entrémattor i Stockholm, ska ses som en ren investering.

1 Mar 2022