En resa för kunskapsutbyte och lärande

En ny miljö främjar kreativitet och lärande och ger det där lilla extra som deltagare behöver. Varför inte pigga upp personalen med något utöver vardagen och sticka söderut tillsammans?

För många av oss är en konferens tyvärr något vi är förberedda att gäspa oss igenom. De flesta av oss har upplevt det minst en gång och troligen flera. Föreläsare som är djupt engagerade i sina respektive ämnen och mycket kunniga men kanske inte alltid med rätt förmåga att entusiasmera massorna. Papper och papper och så några papper till. Diskussioner som inte leder framåt eller bidrar till vidgat medvetande eller lärande. I detta tillstånd är konferensen inget som bidrar positivt alls. För att en konferens ska leda till bra resultat behövs ett engagemang i de som ska delta och i de ämnen som ska behandlas. Hur gör man?

Rätt hjälp i rätt tid på rätt plats

Har ditt företag rätt resurser för att låta någon kvalificerad medarbetare jobba åtminstone på deltid med att arrangera er nästa konferens? Om svaret är “nej” bör ni överväga att istället anlita proffs. En konferens är kostsam på flera sätt. deltagare kommer under några dygn inte att arbeta med sina ordinarie sysslor, och resa, hotell, förtäring och material kostar pengar. Om man ger deltagare och personer som arrangerar det hela rätt resurser är det utan tvekan värt vartenda öre. Tid måste ovillkorligen ges till saker som utbildning, information, strategisk planering och aktiviteter som bidrar till att skapa förståelse. Uppnås syftet är konferensen lyckad och kostnaden blir relativt obetydlig. Hamnar man däremot i tillståndet som beskrivs i stycke ett har man inte planerat på rätt sätt och kostnaden bidrar bara till det verkliga misslyckandet, nämligen att ingen har lärt något nytt eller förstått något mer. En välplanerad konferensresa kan vara en utomordentlig lösning på problemet.

Miljöombyte ska inte underskattas

Personal som får möjlighet att medverka och personal som får känna att företagsledningen vill satsa på dem är människor som tenderar att känna sig nöjda och förstå sin betydelse för arbetsgivaren. Möjlighet till gemensam resa med personligt utbyte av erfarenheter ger ett företag med mer av samhörighetskänsla. Förutom själva konferensen lär det bli en hel del skratt och delade upplevelser. Som medlem i en sammansvetsad grupp upplever man att man kan förändra och påverka. En proffsigt ordnad konferensresa där transport, boende, mat och konferens är av god klass är väl värt att satsa på, oavsett ditt företags storlek!

11 Mar 2020