Ekonomisk plan för BRF är en nödvändig del av verksamheten

En ekonomisk plan för BRF är inte till bara för den insatta, utan obligatorisk. Den utgör underlag för många beslut och ska upprättas av en kompetent person.

Bostadsrätt är en av våra vanligaste bostadsformer i hela landet. Det är en praktisk och bra boendeform för många som önskar rå sig själva men vill ha stödet av en BRF i ryggen. Det finns bostadsrätter både på småorter och i de största städerna, men det är vanligare i städer.

Alla som vill köpa bostadsrätt behöver sätta sig in i villkoren till viss del. Där kommer den ekonomiska planen in i bilden. Det är alltså obligatoriskt att upprätta ekonomisk plan för er BRF. Denna kan sedan utgöra en del av underlaget för intressenter som presumtiva köpare, mäklare, banker och övriga kreditgivare samt revisorer. Med andra ord är ett korrekt förfarande nödvändigt.

Vad ska en korrekt ekonomisk plan för BRF innehålla?

För att alla ska kunna få en korrekt bild av en BRF:s ekonomiska läge är två saker viktiga. Planen ska inte innehålla några så kallade glädjekalkyler och planen ska korrigeras om och när större förändringar sker i föreningen. Planen ska både innehålla alla formalia och alla uppgifter om kostnader, intäkter och finansiering.

För att åstadkomma en ekonomisk plan som i alla avseenden stämmer och kan godkännas måste samtliga dessa uppgifter tas med och redovisas med full transparens. Det enklaste och mest korrekta sättet att åstadkomma detta får förstås föreningen genom ett bra samarbete med en advokatfirma med rätt kompetens och erfarenhet.

14 Sep 2022