Dooh, eller digital out of home, är ett nytt sätt att synas

Att annonsera på ett nytt sätt är nästan ett krav för att synas i idag. Med hjälp av digital out of home, eller “dooh”, drar din kampanj blickarna till sig.

Att se reklam utomhus är idag inget man lyfter på ögonbrynen över och det ska mycket till för att lyckas fånga den passerande massans uppmärksamhet. Att ha en tråkig bild eller ett intetsägande plakat är inte längre något som människor lägger märke till. För att nå fram i mediebruset behövs något annat, något mer.

Med rörlig media och ljud kan du på ett annat sätt få människor att stanna upp och ta till sig budskapet. Dessa specialanpassade skärmar för reklambruk kallas “dooh”, vilket är en förkortning för “digital out of home”. Med hjälp av dooh fångar du inte bara människors uppmärksamhet, utan kan även snabbt och smidigt byta ut din kampanj utan att behöva krångla med fysiska kopior och plakat.

Dooh är flexibelt

När du använder digital out of home är du inte längre begränsad till tvådimensionella bilder och plakat, utan kan utnyttja hela den digitala världen. Häftiga kampanjer med ljud, ljus och rörliga bilder gör att din kampanj verkligen syns, även mitt i stadsbruset. Eftersom skärmar ger andra möjligheter kan du även kombinera reklam och kampanjer med information eller nyheter.

Om du har en yta där du planerar att använda dooh för information, väderrapporter eller busstider kan du samtidigt ta in annonsörer. På så vis får du en extra inkomstkälla, utan att behöva göra avkall på ytor eller liknande.

24 Sep 2022