Bygg kontorsvåning med entresol

Om du behöver större fabriks- eller kontorslokaler, kan du öka ytan med entresol. Det gör du inom redan befintlig byggnad och utan att behöva söka bygglov.

Du har fabriks- och kontorslokaler på markplan i en byggnad med högt i tak. Mer plats behövs för den montageverksamhet som bedrivs i fabriken. Du vill inte ödsla tid och pengar på att flytta till nya lokaler. Istället funderar du på om det finns ett smart sätt att utnyttja den takhöjd som finns.

Med entresol får du en mellanvåning inuti den lokal som finns. Mellanvåningen stöttas av pelare som förankras i fundamentet på markplan. Inga infästningar behöver göras i byggnadens ytterväggar. Ett företag, som specialiserat sig på entresol, vet vilka förutsättningar som skall gälla och de frågor som brukar komma upp.

Flytta upp kontoret till entresolplan

Efter förberedande samtal med leverantör beslutar du att öka ytan med entresol. Kontoret flyttas upp till ett entresolplan. Personal från kontor och fabrik behöver inte trängas om utrymmet. Samtidigt bibehålls ett kort avstånd mellan avdelningarna och det blir enkelt att flytta sig mellan våningsplanen. Ledningspersonal får bra överblick över fabriken från mellanvåningen.

Att bygga ett entresolplan har andra fördelar än att bara ge utökad yta. Det kan indirekt hjälpa till att skydda företagets verksamhet. Ditt företags produkter har högt teknikinnehåll, men kunder och leverantörer behöver inte serveras alla företagshemligheter på ett fat. Från ett entresolplan kan fabriksvisning ske på ett smidigt sätt utan att besökare behöver gå omkring i fabriken. Spring i fabriken kan leda till onödiga driftstörningar.

8 Aug 2022