Brandtätning är en viktig del av förebyggande brandskydd

Med brandtätning hindrar man att farliga gaser sprider sig mellan våningar och utmed rör- och kabelgenomföringar. En brand kan då isoleras och enklare hanteras.

Vet du vad en tätning är? I praktiken kan en tätning vara många olika saker. Det kan vara den som gör att duschmunstycket inte läcker, den som gör att fukt inte tränger in i väggarna i våtrummet, den som gör att det inte drar kallt i springorna runt fönsterkarmarna. Gemensamt för tätningar är naturligtvis att de tätar mot läckage.

Ofta handlar det om att täta mot läckage av vätskor eller gaser. Även när det gäller en sådan specifik tätning som brandtätning så är detta också fallet. Då är det inte själva elden man tätar mot utan snarare de lättantändliga gaser som en ofullständig brand avger, och mot röken så klart.

Tänk på brandtätning i tid

I alla typer av moderna hus arbetar man mycket med förebyggande brandskydd. Särskilt i stora, offentliga byggnader är detta extra viktigt. Det finns också många krav från myndigheterna som är riktade mot detta. Tänk dig själv hur katastrofal situationen skulle kunna bli i en skola eller på ett sjukhus med flera våningsplan. Här gäller det verkligen att bygga in avgränsningar som hindrar en eventuell brand från att sprida sig.

Det finns förstås olika typer av material för brandtätningar. Experterna inom området vet vad man bäst väljer till vad. De kan också anlitas för att utföra kontroller av befintliga brandtätningar. När eller om brandtätningarna väl behövs är det för sent att tänka på det. Läs vidare om alternativen för brandsäkerhet här: brandtätning.net

26 Jul 2022