Boxen är både fyrkantig och grå

Ibland behöver man ny inspiration, nya tankar och idéer. En inspirationsföreläsning skapar nya tankebanor och infallsvinklar som ger ett eko på företagets framtida utveckling.

Känns det som om att allt snurrar på i samma gamla ekorrhjul? Är känslan att jobbet har blivit mer som ett slutet kretslopp? Samma tankar som bollas och stöps om än i kanske lite nya former? Även om man har en kreativ arbetsmiljö kan det emellanåt vara svårt att få inspiration till nya tankar. Istället mals det på enligt det gamla invanda sättet där ingen tar ett steg utanför boxen utan möjligen befinner sig lite i en lätt gråfärgad zon. Hur ska man kunna bryta detta mönster, och komma med nya infallsvinklar, utan att stressa sönder arbetstagarna med tusen och åter tusen nya idéer? Idéer som dessutom kanske faller platt till marken om det inte finns någon bra grund.

En motiverande inspirationsföreläsning

En föreläsning ger alla anställda samma utgångspunkt för deras framtida kreativa tankesätt. En utmaning i att få tänka i nya banor men också få landa i vad föreläsaren berättar. Kanske är det dessa nya idéer som gör att företaget tar ett trampolinhopp vidare och skapar nya utvecklingsmöjligheter. En bra föreläsare kan ge åhörarna ett litet inspirerande frö som börjar gro i bakhuvudet, redan på plats under föreläsningen. Ett mentalt tankefrö som tas med och utvecklas vidare inom arbetet. Ibland är det inte de storslagna idéerna som ger den bästa skörden, ibland är de små detaljerna som gör det, och som för skutan framåt. Att få landa och bara sitta där i stunden och få lyssna och bara ta in, ger också mycket tillbaka.

Motivation ger energi

En föreläsare har både erfarenhet och kunskap inom sitt föreläsningsområde, som personen vill föra vidare till de åhörare som lyssnar. Att motivera och entusiasmera individerna är något som föreläsaren strävar efter. Ofta kan arbetstagarna faktiskt sitta på många idéer, men vet inte riktigt hur de ska få ut dem i praktiken då de mentala spärrarna gärna sätter stopp. Så med hjälp av en bra föreläsare kan ni kanske förändra både arbetssätt och arbetsmiljö. Men även låta alla få vara med på tåget när det tuffar vidare till en ny station inom företagets utveckling. Kanske är det ett företagsevent ni bjuder in till eller så gör ni det hela till en kickoff dag. Ge dina anställda en rejäl vitamininjektion - låt de få lyssna på en inspirationsföreläsning! Vi rekommenderar: https://www.inspirationsföreläsare.nu

13 May 2020