Anlita en chef till företaget

Är det skillnad på rekrytering beroende på vilken roll den anställde ska ha? Hur gör man i så fall när det är en chefsposition som man vill fylla? Vilka vägar kan man gå och vad bör man tänka på?

Det är ett välkänt faktum att i varje grupp behöver man ha någon som är ledare. Är det vänner, resesällskap, familj eller fotbollslag, så kan ledaren skifta. Men för enkelhetens skull så väljer man ut någon som har en chefsposition när det gäller företag. Mindre företag kan ha arbetande chefer, men chefsrollen handlar inte enbart om att vara den som fattar det slutgiltiga beslutet och den som har ansvaret. Det brukar ligga en hel del fler arbetsuppgifter i chefsrollen. När man anlitar en chef till ett företag så är det inte enbart de praktiska arbetsuppgifterna som man ska titta på utan även de mjuka värdena. Någon som kan alla affärssystem som krävs kan vara en mycket sämre kandidat än den som inte kan dem, om det brister i social kompetens och ledarskapsegenskaper.

Att tänka på vid rekrytering

När man ska fylla en chefsposition så är det viktigt att ta hänsyn till alla kunskaper och värden som den anställde ska fylla. Och där skiljer det sig mot övrig personal, där man i stort sett endast ser till de praktiska kunskaperna. På grund av blandningen av teoretisk kunskap och personliga egenskaper, så finns det idag chefstester som man kan skicka till den man har som tilltänkt chef. Det är en mix av intelligenstester och frågor som rör hur man agerar i olika sociala situationer och mot andra människor generellt. På det sättet kan man enklare få en bild av den sökande och därmed fatta ett beslut gällande lämplighetsgraden för tjänsten.

Var man hittar chefer

Precis som när man letar övrig personal så kan man använda de kanaler som finns för att lägga ut annonser. Vid sökande av en chefsposition brukar det finnas mer pengar ålagda och därför kan man även ofta anlita en rekryterare för att hitta rätt person. Rekryteraren har fler vägar att gå, som att leta på sociala medier som exempelvis professionella nätverk som Linkedin. Att själv söka upp en lämplig kandidat och kalla till intervju kallas headhunting, och bland chefer är det mycket vanligt att rekrytering går till på detta vis. Eller så kanske man redan känner någon som man tänker sig kan passa perfekt. Vi rekommenderar denna sida: https://www.chefsrekryteringstockholm.se/

25 Mar 2020